МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН

2016 ОНЫ СОНГУУЛЬ

Улсын Их Хурлын сонгуульд 48-р тойрогт нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо (Санал өгөх тоо 1)

  Тайлагнасан Дорждамбын ДАМБА-ОЧИР - МАН Банкийн МЯГМАРСҮРЭН - АН Жамсрангийн ЛХАГВАДОРЖ - ТТЭНЭ Базарсадын ЖАРГАЛСАЙХАН - БНН Лхагвадоржийн АРИУНАА - МАХН Ламжавын АЗЗАЯА - АТХН
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 48-р 1-р хэсэг 229 293 11 221 104 23
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 48-р 2-р хэсэг 321 430 18 355 125 29
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 48-р 3-р хэсэг 165 215 6 179 52 17
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 48-р 4-р хэсэг 396 356 17 307 111 23
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 48-р 5-р хэсэг 328 334 14 157 143 65
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 48-р 6-р хэсэг 247 220 13 113 99 33
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 48-р 7-р хэсэг 491 358 13 204 176 45
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 48-р 8-р хэсэг 285 221 3 180 101 50
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 48-р 9-р хэсэг 303 219 11 92 71 14
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 48-р 10-р хэсэг 325 265 10 164 101 28
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 48-р 11-р хэсэг 302 333 22 170 126 40
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 48-р 12-р хэсэг 302 426 23 162 160 61
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 48-р 13-р хэсэг 544 449 19 257 149 52
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 48-р 14-р хэсэг 264 307 17 175 156 54
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 48-р 15-р хэсэг 223 202 11 139 156 43
  Нийт 4,725 4,628 208 2,875 1,830 577