МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН

2016 ОНЫ СОНГУУЛЬ

Улсын Их Хурлын сонгуульд 46-р тойрогт нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо (Санал өгөх тоо 1)

  Тайлагнасан Отгонбилэгийн СОДБИЛЭГ - МАН Дашзэвэгийн АЛТАНХУЯГ - АН Энхбаатарын ХИШИГБАЯР - БНН Даваадоржийн ОЮУНБАТ - МАХН Галавсамбуугийн БАТЦЭЦЭГ - АТХН Чангаагийн БЯМБАА
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 46-р 1-р хэсэг 379 211 52 242 12 174
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 46-р 2-р хэсэг 429 181 69 201 15 157
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 46-р 3-р хэсэг 468 195 49 278 9 227
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 46-р 4-р хэсэг 504 192 88 318 14 256
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 46-р 5-р хэсэг 500 248 51 196 19 210
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 46-р 6-р хэсэг 596 212 45 226 29 152
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 46-р 7-р хэсэг 334 226 23 149 14 156
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 46-р 8-р хэсэг 339 293 31 163 30 122
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 46-р 9-р хэсэг 379 353 54 314 36 251
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 46-р 10-р хэсэг 311 232 50 279 34 264
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 46-р 11-р хэсэг 324 268 69 241 18 181
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 46-р 12-р хэсэг 352 321 54 289 26 190
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 46-р 13-р хэсэг 273 141 9 51 8 70
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 46-р 14-р хэсэг 286 211 9 79 9 132
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 46-р 15-р хэсэг 277 129 7 86 11 164
  Нийт 5,751 3,413 660 3,112 284 2,706