МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН

2016 ОНЫ СОНГУУЛЬ

Улсын Их Хурлын сонгуульд 45-р тойрогт нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо (Санал өгөх тоо 1)

  Тайлагнасан Дамдины ХАЯНХЯРВАА - МАН Раднаагийн БУРМАА - АН Дашнямын АРААЖАВ - МАХН Лүндэгийн НАРАНБААТАР
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 45-р 1-р хэсэг 339 211 114 202
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 45-р 2-р хэсэг 344 253 84 182
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 45-р 3-р хэсэг 581 279 163 177
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 45-р 4-р хэсэг 318 185 73 105
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 45-р 5-р хэсэг 496 298 100 166
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 45-р 6-р хэсэг 598 340 166 246
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 45-р 7-р хэсэг 331 255 99 112
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 45-р 8-р хэсэг 553 423 100 166
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 45-р 9-р хэсэг 212 80 17 14
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 45-р 10-р хэсэг 493 404 134 142
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 45-р 11-р хэсэг 248 271 65 54
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 45-р 12-р хэсэг 328 236 91 137
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 45-р 13-р хэсэг 535 427 49 384
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 45-р 14-р хэсэг 412 269 59 253
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 45-р 15-р хэсэг 532 278 85 269
  Нийт 6,320 4,209 1,399 2,609