МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН

2016 ОНЫ СОНГУУЛЬ

Улсын Их Хурлын сонгуульд 44-р тойрогт нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо (Санал өгөх тоо 1)

  Тайлагнасан Болдын ЖАВХЛАН - МАН Намсрайн МӨНХДАШ - АН Цогийн ИВЭЭЛТ - ТТЭНЭ Болдын ЖАВХЛАН - МУНН Пүрэвдашийн МӨНХТОГТ - БНН Тогтохын АМГАЛАН - ИХН Жамъянхорлоогийн СҮХБААТАР - МАХН Михлайн ИДЭРПҮРЭВ - АТХН
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 44-р 1-р хэсэг 526 311 37 47 16 40 153 3
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 44-р 2-р хэсэг 476 389 47 60 9 39 150 12
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 44-р 3-р хэсэг 849 403 47 62 31 67 202 11
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 44-р 4-р хэсэг 759 388 68 67 20 33 190 20
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 44-р 5-р хэсэг 831 399 62 60 22 49 246 17
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 44-р 6-р хэсэг 398 221 26 30 9 31 133 11
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 44-р 7-р хэсэг 489 198 47 39 17 19 144 6
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 44-р 8-р хэсэг 620 290 54 64 10 38 236 14
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 44-р 9-р хэсэг 456 293 46 47 17 45 225 10
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 44-р 10-р хэсэг 450 264 40 54 8 35 175 7
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 44-р 11-р хэсэг 398 248 30 30 5 27 147 8
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 44-р 12-р хэсэг 464 236 33 36 7 20 144 5
  Нийт 6,716 3,640 537 596 171 443 2,145 124