МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН

2016 ОНЫ СОНГУУЛЬ

Улсын Их Хурлын сонгуульд 43-р тойрогт нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо (Санал өгөх тоо 1)

  Тайлагнасан Баагаагийн БАТТӨМӨР - МАН Мишигийн СОНОМПИЛ - АН Хашбаатарын ЦАГААНБААТАР - ТТЭНЭ Лхагваагийн МӨНХСАЙХАН - МАХН Сайнхүүгийн ГАНБААТАР - ЭОНЭ Нямгаагийн НАРАНЦОГТ - АТХН
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 43-р 1-р хэсэг 664 320 59 41 420 11
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 43-р 2-р хэсэг 393 123 28 31 218 9
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 43-р 3-р хэсэг 489 322 55 45 352 7
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 43-р 4-р хэсэг 426 219 76 37 268 11
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 43-р 5-р хэсэг 552 181 63 25 312 6
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 43-р 6-р хэсэг 510 278 130 31 322 15
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 43-р 7-р хэсэг 560 300 123 42 416 8
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 43-р 8-р хэсэг 584 344 77 43 417 14
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 43-р 9-р хэсэг 682 344 62 39 523 19
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 43-р 10-р хэсэг 461 210 62 29 367 9
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 43-р 11-р хэсэг 528 215 56 37 349 8
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 43-р 12-р хэсэг 704 272 61 52 401 10
  Нийт 6,553 3,128 852 452 4,365 127