МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН

2016 ОНЫ СОНГУУЛЬ

Улсын Их Хурлын сонгуульд 42-р тойрогт нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо (Санал өгөх тоо 1)

  Тайлагнасан Дорждугарын ГАНТУЛГА - МАН Жагдагийн ОЮУНБААТАР - АН Батжаргалын ОДХҮҮ - МАХН
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 42-р 1-р хэсэг 798 645 174
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 42-р 2-р хэсэг 411 304 98
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 42-р 3-р хэсэг 437 347 130
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 42-р 4-р хэсэг 517 522 112
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 42-р 5-р хэсэг 471 405 112
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 42-р 6-р хэсэг 811 898 141
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 42-р 7-р хэсэг 432 355 73
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 42-р 8-р хэсэг 414 346 85
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 42-р 9-р хэсэг 101 94 13
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 42-р 10-р хэсэг 159 311 24
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 42-р 11-р хэсэг 198 169 20
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 42-р 12-р хэсэг 109 108 8
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 42-р 13-р хэсэг 41 126 1
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 42-р 14-р хэсэг 106 74 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 42-р 15-р хэсэг 87 147 9
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 42-р 16-р хэсэг 138 228 11
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 42-р 17-р хэсэг 155 58 3
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 42-р 18-р хэсэг 143 61 6
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 42-р 19-р хэсэг 121 74 11
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 42-р 20-р хэсэг 144 122 12
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 42-р 21-р хэсэг 48 32 3
  Нийт 5,841 5,426 1,050