МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН

2016 ОНЫ СОНГУУЛЬ

Улсын Их Хурлын сонгуульд 41-р тойрогт нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо (Санал өгөх тоо 1)

  Тайлагнасан Лувсаннамсрайн ОЮУН-ЭРДЭНЭ - МАН Батхүүгийн ГАРАМГАЙБААТАР - АН Бямбасүрэнгийн ХҮДЭРЯН - ТТЭНЭ Дамбын ОДГЭРЭЛ - МУНН Пүрэвчулууны АРИУНЖОЛОО - МАХН
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 41-р 1-р хэсэг 98 28 6 2 3
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 41-р 2-р хэсэг 145 92 35 3 6
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 41-р 3-р хэсэг 196 59 19 0 8
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 41-р 4-р хэсэг 154 59 18 0 18
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 41-р 5-р хэсэг 100 52 2 1 3
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 41-р 6-р хэсэг 256 151 28 2 22
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 41-р 7-р хэсэг 757 295 31 5 46
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 41-р 8-р хэсэг 150 142 7 3 10
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 41-р 9-р хэсэг 123 81 14 1 3
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 41-р 10-р хэсэг 121 112 14 3 6
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 41-р 11-р хэсэг 219 223 12 1 6
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 41-р 12-р хэсэг 98 65 5 1 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 41-р 13-р хэсэг 111 65 2 4 0
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 41-р 14-р хэсэг 96 67 2 1 2
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 41-р 15-р хэсэг 178 142 14 0 5
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 41-р 16-р хэсэг 288 86 16 16 24
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 41-р 17-р хэсэг 232 121 46 2 17
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 41-р 18-р хэсэг 209 61 19 9 15
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 41-р 19-р хэсэг 156 157 15 2 0
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 41-р 20-р хэсэг 172 121 39 4 6
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 41-р 21-р хэсэг 112 231 69 2 11
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 41-р 22-р хэсэг 192 129 16 1 0
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 41-р 23-р хэсэг 222 349 63 0 27
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 41-р 24-р хэсэг 55 65 4 3 1
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 41-р 25-р хэсэг 119 61 6 1 5
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 41-р 26-р хэсэг 87 91 7 2 2
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 41-р 27-р хэсэг 122 50 12 1 9
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 41-р 28-р хэсэг 68 67 6 1 3
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 41-р 29-р хэсэг 123 107 18 2 8
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 41-р 30-р хэсэг 99 40 22 2 7
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 41-р 31-р хэсэг 88 82 21 2 14
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 41-р 32-р хэсэг 118 114 17 1 9
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 41-р 33-р хэсэг 391 196 40 3 80
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 41-р 34-р хэсэг 135 122 11 1 10
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 41-р 35-р хэсэг 72 60 14 1 6
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 41-р 36-р хэсэг 151 74 10 2 15
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 41-р 37-р хэсэг 219 229 44 1 25
  Нийт 6,232 4,246 724 86 436