МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН

2016 ОНЫ СОНГУУЛЬ

Улсын Их Хурлын сонгуульд 40-р тойрогт нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо (Санал өгөх тоо 1)

  Тайлагнасан Бадмаанямбуугийн БАТ-ЭРДЭНЭ - МАН Мөнгөнцэцэгийн ХҮДЭРБААТАР - АН Ганбаатарын БАТБОЛД - ИЗНН
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 40-р 1-р хэсэг 117 89 8
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 40-р 2-р хэсэг 105 111 14
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 40-р 3-р хэсэг 102 66 6
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 40-р 4-р хэсэг 212 237 19
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 40-р 5-р хэсэг 110 104 3
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 40-р 6-р хэсэг 124 90 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 40-р 7-р хэсэг 122 102 7
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 40-р 8-р хэсэг 99 82 5
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 40-р 9-р хэсэг 199 107 25
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 40-р 10-р хэсэг 100 68 19
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 40-р 11-р хэсэг 138 79 16
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 40-р 12-р хэсэг 125 53 27
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 40-р 13-р хэсэг 157 134 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 40-р 14-р хэсэг 141 106 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 40-р 15-р хэсэг 259 291 20
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 40-р 16-р хэсэг 129 98 2
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 40-р 17-р хэсэг 226 110 2
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 40-р 18-р хэсэг 190 194 1
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 40-р 19-р хэсэг 385 121 3
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 40-р 20-р хэсэг 114 103 2
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 40-р 21-р хэсэг 246 94 1
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 40-р 22-р хэсэг 382 220 8
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 40-р 23-р хэсэг 202 245 7
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 40-р 24-р хэсэг 124 69 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 40-р 25-р хэсэг 70 44 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 40-р 26-р хэсэг 165 57 5
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 40-р 27-р хэсэг 274 211 16
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 40-р 28-р хэсэг 465 432 15
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 40-р 29-р хэсэг 470 359 15
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 40-р 30-р хэсэг 455 316 14
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 40-р 31-р хэсэг 483 366 25
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 40-р 32-р хэсэг 133 127 4
  Нийт 6,623 4,885 309