МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН

2016 ОНЫ СОНГУУЛЬ

Улсын Их Хурлын сонгуульд 39-р тойрогт нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо (Санал өгөх тоо 1)

  Тайлагнасан Лувсанцэрэнгийн ЭНХ-АМГАЛАН - МАН Бадарчийн ЭРДЭНЭБАТ - АН Пүрэвсүрэнгийн ЗОЛЗАЯА - ИХН Чимиддоржийн ЧИМИДСҮРЭН - МАХН
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 39-р 1-р хэсэг 978 607 36 66
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 39-р 2-р хэсэг 758 448 29 53
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 39-р 3-р хэсэг 856 461 34 55
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 39-р 4-р хэсэг 806 542 20 59
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 39-р 5-р хэсэг 814 445 19 68
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 39-р 6-р хэсэг 289 245 6 7
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 39-р 7-р хэсэг 241 384 5 3
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 39-р 8-р хэсэг 382 217 5 11
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 39-р 9-р хэсэг 162 291 3 0
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 39-р 10-р хэсэг 243 229 4 3
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 39-р 11-р хэсэг 273 256 8 2
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 39-р 12-р хэсэг 291 249 4 6
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 39-р 13-р хэсэг 279 242 5 7
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 39-р 14-р хэсэг 144 128 2 11
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 39-р 15-р хэсэг 381 209 2 17
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 39-р 16-р хэсэг 304 212 6 19
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 39-р 17-р хэсэг 164 65 2 10
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 39-р 18-р хэсэг 230 75 0 1
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 39-р 19-р хэсэг 238 73 3 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 39-р 20-р хэсэг 499 225 2 17
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 39-р 21-р хэсэг 157 106 2 9
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 39-р 22-р хэсэг 204 137 5 2
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 39-р 23-р хэсэг 857 421 17 36
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 39-р 24-р хэсэг 205 144 4 5
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 39-р 25-р хэсэг 178 157 2 12
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 39-р 26-р хэсэг 223 158 3 1
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 39-р 27-р хэсэг 188 117 10 11
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 39-р 28-р хэсэг 398 278 2 21
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 39-р 29-р хэсэг 570 266 2 12
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 39-р 30-р хэсэг 249 52 2 0
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 39-р 31-р хэсэг 239 120 1 6
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 39-р 32-р хэсэг 275 132 4 13
  Нийт 12,075 7,691 249 547