МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН

2016 ОНЫ СОНГУУЛЬ

Улсын Их Хурлын сонгуульд 38-р тойрогт нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо (Санал өгөх тоо 1)

  Тайлагнасан Цэрэнпилийн ДАВААСҮРЭН - МАН Цэдэвдамбын ОЮУНГЭРЭЛ - АН Ламжавын ДОРЖПАЛАМ - ТТЭНЭ Баатарын САНЧИР - МАХН
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 38-р 1-р хэсэг 775 261 19 24
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 38-р 2-р хэсэг 1,058 371 24 28
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 38-р 3-р хэсэг 666 354 6 25
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 38-р 4-р хэсэг 910 298 29 45
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 38-р 5-р хэсэг 176 63 5 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 38-р 6-р хэсэг 160 106 6 1
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 38-р 7-р хэсэг 184 99 6 2
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 38-р 8-р хэсэг 170 96 1 5
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 38-р 9-р хэсэг 232 96 4 13
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 38-р 10-р хэсэг 155 147 8 8
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 38-р 11-р хэсэг 285 55 3 2
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 38-р 12-р хэсэг 326 79 7 2
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 38-р 13-р хэсэг 417 67 8 7
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 38-р 14-р хэсэг 268 69 0 1
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 38-р 15-р хэсэг 121 71 1 5
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 38-р 16-р хэсэг 184 95 4 3
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 38-р 17-р хэсэг 330 332 8 7
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 38-р 18-р хэсэг 296 335 4 18
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 38-р 19-р хэсэг 152 149 6 0
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 38-р 20-р хэсэг 210 114 6 6
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 38-р 21-р хэсэг 172 71 4 1
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 38-р 22-р хэсэг 171 145 7 5
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 38-р 23-р хэсэг 91 60 1 0
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 38-р 24-р хэсэг 170 43 2 3
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 38-р 25-р хэсэг 166 67 3 3
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 38-р 26-р хэсэг 102 26 2 1
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 38-р 27-р хэсэг 168 46 5 1
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 38-р 28-р хэсэг 237 141 8 7
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 38-р 29-р хэсэг 409 228 5 13
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 38-р 30-р хэсэг 226 174 10 10
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 38-р 31-р хэсэг 520 268 13 14
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 38-р 32-р хэсэг 399 88 8 6
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 38-р 33-р хэсэг 275 99 6 12
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 38-р 34-р хэсэг 319 68 6 17
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 38-р 35-р хэсэг 200 112 3 3
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 38-р 36-р хэсэг 169 80 3 7
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 38-р 37-р хэсэг 158 33 1 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 38-р 38-р хэсэг 340 120 8 3
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 38-р 39-р хэсэг 162 170 11 2
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 38-р 40-р хэсэг 225 206 5 8
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 38-р 41-р хэсэг 187 99 3 6
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 38-р 42-р хэсэг 241 170 2 22
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 38-р 43-р хэсэг 201 182 4 7
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 38-р 44-р хэсэг 135 95 5 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 38-р 45-р хэсэг 112 44 1 9
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 38-р 46-р хэсэг 255 138 5 10
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 38-р 47-р хэсэг 239 102 8 12
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 38-р 48-р хэсэг 234 132 15 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 38-р 49-р хэсэг 205 175 7 12
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 38-р 50-р хэсэг 140 86 4 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 38-р 51-р хэсэг 153 97 2 2
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 38-р 52-р хэсэг 111 64 3 2
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 38-р 53-р хэсэг 265 270 4 20
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 38-р 54-р хэсэг 59 62 3 0
  Нийт 14,291 7,218 332 440