МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН

2016 ОНЫ СОНГУУЛЬ

Улсын Их Хурлын сонгуульд 37-р тойрогт нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо (Санал өгөх тоо 1)

  Тайлагнасан Лхагвын МӨНХБААТАР - МАН Пунцагийн ЦАГААН - АН Сэрээтэрийн ЭРДЭНЭЦЭЦЭГ - МСДН Ганбаатарын УРАНЧИМЭГ - ИХН Чулуунцэрэнгийн ЧИНЧУЛУУ - МАХН Жавзангийн НАМНАНСҮРЭН - АТХН
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 37-р 1-р хэсэг 687 317 25 8 21 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 37-р 2-р хэсэг 733 331 29 7 36 5
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 37-р 3-р хэсэг 764 290 45 11 30 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 37-р 4-р хэсэг 958 355 52 8 32 1
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 37-р 5-р хэсэг 760 408 50 9 36 6
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 37-р 6-р хэсэг 165 143 4 2 8 1
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 37-р 7-р хэсэг 214 101 10 2 1 2
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 37-р 8-р хэсэг 100 97 2 1 2 3
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 37-р 9-р хэсэг 104 101 3 1 1 0
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 37-р 10-р хэсэг 316 165 8 2 5 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 37-р 11-р хэсэг 613 472 38 13 35 9
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 37-р 12-р хэсэг 243 170 8 3 12 1
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 37-р 13-р хэсэг 207 167 4 0 1 3
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 37-р 14-р хэсэг 165 222 12 5 8 2
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 37-р 15-р хэсэг 223 79 1 3 2 5
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 37-р 16-р хэсэг 149 182 4 4 3 1
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 37-р 17-р хэсэг 240 166 11 2 6 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 37-р 18-р хэсэг 223 242 8 2 9 1
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 37-р 19-р хэсэг 220 255 5 0 2 6
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 37-р 20-р хэсэг 124 169 1 2 7 15
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 37-р 21-р хэсэг 566 459 15 2 11 22
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 37-р 22-р хэсэг 160 165 2 0 5 7
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 37-р 23-р хэсэг 112 179 3 4 1 3
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 37-р 24-р хэсэг 192 189 8 3 8 2
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 37-р 25-р хэсэг 169 122 3 2 12 6
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 37-р 26-р хэсэг 332 414 8 0 17 6
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 37-р 27-р хэсэг 572 265 68 3 26 15
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 37-р 28-р хэсэг 149 74 17 2 4 10
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 37-р 29-р хэсэг 226 177 17 0 7 6
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 37-р 30-р хэсэг 173 230 4 0 6 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 37-р 31-р хэсэг 130 112 8 1 2 0
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 37-р 32-р хэсэг 152 65 0 0 2 1
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 37-р 33-р хэсэг 131 97 8 1 1 1
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 37-р 34-р хэсэг 304 172 30 3 0 2
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 37-р 35-р хэсэг 135 138 17 0 3 1
  Нийт 10,711 7,290 528 106 362 163