МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН

2016 ОНЫ СОНГУУЛЬ

Улсын Их Хурлын сонгуульд 35-р тойрогт нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо (Санал өгөх тоо 1)

  Тайлагнасан Сандагийн БЯМБАЦОГТ - МАН Догсомын БАТЦОГТ - АН Дүгэрсүрэнгийн БАТЧОЙЖ - ТТЭНЭ Бөхчулууны БОЛДОО - ИХН Халтайн БАТБОЛД - МАХН
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 35-р 1-р хэсэг 554 477 7 10 128
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 35-р 2-р хэсэг 606 442 8 19 188
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 35-р 3-р хэсэг 721 500 7 13 70
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 35-р 4-р хэсэг 481 396 8 10 115
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 35-р 5-р хэсэг 256 145 1 1 22
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 35-р 6-р хэсэг 292 139 1 2 31
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 35-р 7-р хэсэг 175 126 1 3 20
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 35-р 8-р хэсэг 231 118 0 3 54
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 35-р 9-р хэсэг 190 145 4 2 30
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 35-р 10-р хэсэг 100 74 1 4 9
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 35-р 11-р хэсэг 98 82 1 3 11
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 35-р 12-р хэсэг 101 93 2 1 12
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 35-р 13-р хэсэг 329 306 4 11 82
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 35-р 14-р хэсэг 93 55 0 3 48
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 35-р 15-р хэсэг 167 108 1 2 62
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 35-р 16-р хэсэг 67 81 2 1 29
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 35-р 17-р хэсэг 204 113 6 3 74
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 35-р 18-р хэсэг 49 75 0 6 38
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 35-р 19-р хэсэг 289 209 0 13 146
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 35-р 20-р хэсэг 85 249 2 0 15
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 35-р 21-р хэсэг 153 173 3 2 18
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 35-р 22-р хэсэг 194 129 0 1 33
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 35-р 23-р хэсэг 79 60 0 1 2
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 35-р 24-р хэсэг 132 216 0 2 29
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 35-р 25-р хэсэг 151 142 1 2 16
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 35-р 26-р хэсэг 183 212 1 0 1
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 35-р 27-р хэсэг 91 129 4 1 8
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 35-р 28-р хэсэг 116 91 0 0 0
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 35-р 29-р хэсэг 224 194 0 1 23
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 35-р 30-р хэсэг 191 91 2 12 42
  Нийт 6,602 5,370 67 132 1,356