МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН

2016 ОНЫ СОНГУУЛЬ

Улсын Их Хурлын сонгуульд 34-р тойрогт нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо (Санал өгөх тоо 1)

  Тайлагнасан Балжиннямын ОЧБАДРАХ - МАН Бөхчулууны ПҮРЭВДОРЖ - АН Пүрэвийн БААТАРСҮРЭН - ТТЭНЭ Сэсээрийн ГАН-ЭРДЭНЭ - ИХН Баадайн ДОВДОНБАЛЖИР - МАХН Пүрэвдоржийн ХАНГАЛ
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 34-р 1-р хэсэг 474 409 7 17 55 172
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 34-р 2-р хэсэг 335 487 5 14 28 139
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 34-р 3-р хэсэг 397 447 5 12 33 156
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 34-р 4-р хэсэг 379 341 11 9 18 170
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 34-р 5-р хэсэг 120 56 2 4 8 42
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 34-р 6-р хэсэг 93 146 4 2 29 44
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 34-р 7-р хэсэг 90 114 4 2 44 63
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 34-р 8-р хэсэг 36 72 2 2 22 102
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 34-р 9-р хэсэг 105 119 3 1 30 48
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 34-р 10-р хэсэг 145 149 3 3 5 71
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 34-р 11-р хэсэг 135 179 1 2 5 71
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 34-р 12-р хэсэг 178 150 5 2 14 73
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 34-р 13-р хэсэг 128 140 1 9 6 55
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 34-р 14-р хэсэг 92 107 3 1 6 53
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 34-р 15-р хэсэг 119 95 3 0 3 29
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 34-р 16-р хэсэг 74 174 9 3 2 47
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 34-р 17-р хэсэг 31 245 3 0 8 8
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 34-р 18-р хэсэг 194 232 3 6 10 34
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 34-р 19-р хэсэг 94 32 3 1 8 130
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 34-р 20-р хэсэг 100 42 5 0 4 114
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 34-р 21-р хэсэг 119 32 3 0 6 129
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 34-р 22-р хэсэг 108 77 4 0 12 112
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 34-р 23-р хэсэг 87 120 6 4 5 153
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 34-р 24-р хэсэг 84 65 0 0 3 30
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 34-р 25-р хэсэг 72 80 2 0 2 58
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 34-р 26-р хэсэг 93 88 3 3 8 95
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 34-р 27-р хэсэг 100 95 3 1 4 63
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 34-р 28-р хэсэг 127 127 3 4 2 50
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 34-р 29-р хэсэг 119 72 4 1 2 58
  Нийт 4,228 4,492 110 103 382 2,369