МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН

2016 ОНЫ СОНГУУЛЬ

Улсын Их Хурлын сонгуульд 33-р тойрогт нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо (Санал өгөх тоо 1)

  Тайлагнасан Чимэдийн ХҮРЭЛБААТАР - МАН Сайнбуянгийн ОТГОНБАЯР - АН Нямаагийн УЛАМБАЯР - МАХН
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 33-р 1-р хэсэг 717 383 25
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 33-р 2-р хэсэг 608 296 13
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 33-р 3-р хэсэг 717 473 34
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 33-р 4-р хэсэг 805 633 7
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 33-р 5-р хэсэг 132 167 8
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 33-р 6-р хэсэг 238 268 2
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 33-р 7-р хэсэг 225 228 6
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 33-р 8-р хэсэг 141 99 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 33-р 9-р хэсэг 210 115 6
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 33-р 10-р хэсэг 202 139 3
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 33-р 11-р хэсэг 156 111 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 33-р 12-р хэсэг 165 193 7
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 33-р 13-р хэсэг 173 186 6
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 33-р 14-р хэсэг 97 84 2
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 33-р 15-р хэсэг 155 116 1
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 33-р 16-р хэсэг 223 107 5
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 33-р 17-р хэсэг 218 175 5
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 33-р 18-р хэсэг 353 175 35
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 33-р 19-р хэсэг 162 203 6
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 33-р 20-р хэсэг 246 297 8
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 33-р 21-р хэсэг 179 109 3
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 33-р 22-р хэсэг 131 82 0
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 33-р 23-р хэсэг 167 112 5
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 33-р 24-р хэсэг 193 144 3
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 33-р 25-р хэсэг 250 251 5
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 33-р 26-р хэсэг 232 102 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 33-р 27-р хэсэг 251 142 8
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 33-р 28-р хэсэг 265 142 2
  Нийт 7,611 5,532 217