МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН

2016 ОНЫ СОНГУУЛЬ

Улсын Их Хурлын сонгуульд 31-р тойрогт нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо (Санал өгөх тоо 1)

  Тайлагнасан Баттогтохын ЧОЙЖИЛСҮРЭН - МАН Одонгийн ЦОГТГЭРЭЛ - АН Ядамбаатарын ЦЭРЭНХАНД - ТТЭНЭ Рагчаагийн БАТСУУРЬ - ИХН
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 31-р 1-р хэсэг 1,369 1,234 14 9
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 31-р 2-р хэсэг 1,238 1,112 6 2
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 31-р 3-р хэсэг 357 360 2 8
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 31-р 4-р хэсэг 889 496 12 7
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 31-р 5-р хэсэг 266 315 4 1
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 31-р 6-р хэсэг 210 195 3 0
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 31-р 7-р хэсэг 154 114 0 2
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 31-р 8-р хэсэг 148 72 4 0
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 31-р 9-р хэсэг 165 110 0 5
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 31-р 10-р хэсэг 206 175 4 2
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 31-р 11-р хэсэг 190 92 3 2
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 31-р 12-р хэсэг 85 104 0 0
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 31-р 13-р хэсэг 88 115 2 0
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 31-р 14-р хэсэг 138 176 4 0
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 31-р 15-р хэсэг 119 138 0 2
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 31-р 16-р хэсэг 252 251 3 2
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 31-р 17-р хэсэг 106 78 1 1
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 31-р 18-р хэсэг 92 64 2 0
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 31-р 19-р хэсэг 161 145 2 2
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 31-р 20-р хэсэг 102 97 1 1
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 31-р 21-р хэсэг 225 229 0 0
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 31-р 22-р хэсэг 113 108 2 1
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 31-р 23-р хэсэг 85 187 1 0
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 31-р 24-р хэсэг 93 137 1 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 31-р 25-р хэсэг 99 177 1 0
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 31-р 26-р хэсэг 155 194 1 0
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 31-р 27-р хэсэг 194 288 4 0
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 31-р 28-р хэсэг 117 136 2 0
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 31-р 29-р хэсэг 109 127 0 1
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 31-р 30-р хэсэг 104 121 0 0
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 31-р 31-р хэсэг 93 146 3 2
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 31-р 32-р хэсэг 109 75 5 3
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 31-р 33-р хэсэг 107 58 1 0
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 31-р 34-р хэсэг 143 115 5 1
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 31-р 35-р хэсэг 277 196 8 0
  Нийт 8,358 7,737 101 58