МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН

2016 ОНЫ СОНГУУЛЬ

Улсын Их Хурлын сонгуульд 30-р тойрогт нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо (Санал өгөх тоо 1)

  Тайлагнасан Нямаагийн ЭНХБОЛД - МАН Дуламсүрэнгийн ДОРЖПҮРЭВ - АН Оргойн БУЯННЭМЭХ - МАХН
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 30-р 1-р хэсэг 446 654 90
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 30-р 2-р хэсэг 683 506 183
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 30-р 3-р хэсэг 311 484 88
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 30-р 4-р хэсэг 650 342 170
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 30-р 5-р хэсэг 383 286 109
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 30-р 6-р хэсэг 300 253 170
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 30-р 7-р хэсэг 465 301 279
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 30-р 8-р хэсэг 305 155 146
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 30-р 9-р хэсэг 566 438 179
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 30-р 10-р хэсэг 566 331 159
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 30-р 11-р хэсэг 217 257 69
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 30-р 12-р хэсэг 155 131 25
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 30-р 13-р хэсэг 154 151 51
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 30-р 14-р хэсэг 234 169 35
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 30-р 15-р хэсэг 515 363 158
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 30-р 16-р хэсэг 372 336 56
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 30-р 17-р хэсэг 227 264 20
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 30-р 18-р хэсэг 278 147 13
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 30-р 19-р хэсэг 221 77 28
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 30-р 20-р хэсэг 548 403 63
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 30-р 21-р хэсэг 221 161 119
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 30-р 22-р хэсэг 337 254 161
  Нийт 8,154 6,463 2,371