МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН

2016 ОНЫ СОНГУУЛЬ

Улсын Их Хурлын сонгуульд 3-р тойрогт нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо (Санал өгөх тоо 1)

  Тайлагнасан Жамъянгийн МӨНХБАТ - МАН Раднаасүмбэрэлийн ГОНЧИГДОРЖ - АН Нямбаярын ТАМИР - МАХН
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 3-р 1-р хэсэг 198 65 9
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 3-р 2-р хэсэг 154 104 6
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 3-р 3-р хэсэг 198 44 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 3-р 4-р хэсэг 233 51 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 3-р 5-р хэсэг 252 116 17
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 3-р 6-р хэсэг 390 151 16
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 3-р 7-р хэсэг 198 116 23
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 3-р 8-р хэсэг 185 146 15
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 3-р 9-р хэсэг 251 66 17
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 3-р 10-р хэсэг 243 127 17
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 3-р 11-р хэсэг 221 115 19
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 3-р 12-р хэсэг 264 163 35
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 3-р 13-р хэсэг 305 113 26
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 3-р 14-р хэсэг 167 192 17
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 3-р 15-р хэсэг 310 190 26
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 3-р 16-р хэсэг 233 137 8
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 3-р 17-р хэсэг 167 209 16
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 3-р 18-р хэсэг 200 172 10
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 3-р 19-р хэсэг 226 112 16
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 3-р 20-р хэсэг 215 184 21
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 3-р 21-р хэсэг 218 88 27
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 3-р 22-р хэсэг 207 98 13
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 3-р 23-р хэсэг 225 98 33
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 3-р 24-р хэсэг 178 64 15
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 3-р 25-р хэсэг 225 150 19
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 3-р 26-р хэсэг 325 320 37
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 3-р 27-р хэсэг 179 92 15
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 3-р 28-р хэсэг 144 85 21
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 3-р 29-р хэсэг 210 161 11
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 3-р 30-р хэсэг 158 76 6
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 3-р 31-р хэсэг 197 214 15
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 3-р 32-р хэсэг 202 72 18
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 3-р 33-р хэсэг 272 67 27
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 3-р 34-р хэсэг 188 119 26
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 3-р 35-р хэсэг 235 72 10
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 3-р 36-р хэсэг 295 104 24
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 3-р 37-р хэсэг 287 63 34
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 3-р 38-р хэсэг 192 116 22
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 3-р 39-р хэсэг 313 122 52
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 3-р 40-р хэсэг 234 180 33
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 3-р 41-р хэсэг 330 182 30
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 3-р 42-р хэсэг 280 136 76
  Нийт 9,704 5,252 886