МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН

2016 ОНЫ СОНГУУЛЬ

Улсын Их Хурлын сонгуульд 29-р тойрогт нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо (Санал өгөх тоо 1)

  Тайлагнасан Агваансамдангийн СҮХБАТ - МАН Тэрбишийн ЭНХСАЙХАН - АН Батсүхийн БАТСАЙХАН - МАХН
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 29-р 1-р хэсэг 460 249 107
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 29-р 2-р хэсэг 834 362 276
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 29-р 3-р хэсэг 354 195 115
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 29-р 4-р хэсэг 251 105 45
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 29-р 5-р хэсэг 252 104 45
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 29-р 6-р хэсэг 158 68 37
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 29-р 7-р хэсэг 369 227 116
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 29-р 8-р хэсэг 176 81 32
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 29-р 9-р хэсэг 259 66 54
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 29-р 10-р хэсэг 178 68 32
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 29-р 11-р хэсэг 328 300 72
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 29-р 12-р хэсэг 135 102 18
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 29-р 13-р хэсэг 191 67 18
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 29-р 14-р хэсэг 274 147 23
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 29-р 15-р хэсэг 164 86 10
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 29-р 16-р хэсэг 261 97 26
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 29-р 17-р хэсэг 427 132 53
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 29-р 18-р хэсэг 129 37 13
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 29-р 19-р хэсэг 140 35 31
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 29-р 20-р хэсэг 172 118 20
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 29-р 21-р хэсэг 94 75 36
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 29-р 22-р хэсэг 172 81 36
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 29-р 23-р хэсэг 229 138 65
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 29-р 24-р хэсэг 188 201 86
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 29-р 25-р хэсэг 571 194 114
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 29-р 26-р хэсэг 205 122 44
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 29-р 27-р хэсэг 181 93 34
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 29-р 28-р хэсэг 185 82 70
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 29-р 29-р хэсэг 237 193 77
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 29-р 30-р хэсэг 322 228 74
  Нийт 7,896 4,053 1,779