МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН

2016 ОНЫ СОНГУУЛЬ

Улсын Их Хурлын сонгуульд 27-р тойрогт нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо (Санал өгөх тоо 1)

  Тайлагнасан Содын БҮРЭНБАТ - МАН Дондогдоржийн ЭРДЭНЭБАТ - АН Амжаагийн ЭНХБОЛД - МАХН
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 27-р 1-р хэсэг 200 133 29
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 27-р 2-р хэсэг 673 464 62
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 27-р 3-р хэсэг 377 528 181
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 27-р 4-р хэсэг 102 132 27
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 27-р 5-р хэсэг 257 209 107
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 27-р 6-р хэсэг 320 236 121
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 27-р 7-р хэсэг 448 401 67
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 27-р 8-р хэсэг 315 336 31
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 27-р 9-р хэсэг 101 167 14
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 27-р 10-р хэсэг 458 699 240
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 27-р 11-р хэсэг 332 524 147
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 27-р 12-р хэсэг 316 475 202
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 27-р 13-р хэсэг 455 458 122
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 27-р 14-р хэсэг 442 477 103
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 27-р 15-р хэсэг 364 478 67
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 27-р 16-р хэсэг 435 350 93
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 27-р 17-р хэсэг 184 272 24
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 27-р 18-р хэсэг 332 441 46
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 27-р 19-р хэсэг 355 365 47
  Нийт 6,466 7,145 1,730