МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН

2016 ОНЫ СОНГУУЛЬ

Улсын Их Хурлын сонгуульд 26-р тойрогт нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо (Санал өгөх тоо 1)

  Тайлагнасан Жаргалтулгын ЭРДЭНЭБАТ - МАН Гаваасүрэнгийн ЭРДЭНЭТУНГАЛАГ - АН Дамбадондогийн БААТАРЖАВ - ТТЭНЭ Шагдаррагчаагийн ЭРДЭНЭБАТ - МАХН
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 26-р 1-р хэсэг 339 251 37 176
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 26-р 2-р хэсэг 77 59 4 24
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 26-р 3-р хэсэг 59 26 2 26
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 26-р 4-р хэсэг 403 286 54 144
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 26-р 5-р хэсэг 384 211 41 136
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 26-р 6-р хэсэг 364 265 24 100
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 26-р 7-р хэсэг 489 288 18 97
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 26-р 8-р хэсэг 626 201 36 287
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 26-р 9-р хэсэг 244 126 30 167
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 26-р 10-р хэсэг 393 216 53 237
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 26-р 11-р хэсэг 265 137 52 172
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 26-р 12-р хэсэг 291 180 35 227
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 26-р 13-р хэсэг 346 201 43 233
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 26-р 14-р хэсэг 395 160 43 251
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 26-р 15-р хэсэг 734 268 40 302
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 26-р 16-р хэсэг 636 330 42 194
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 26-р 17-р хэсэг 273 157 46 157
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 26-р 18-р хэсэг 341 198 35 250
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 26-р 19-р хэсэг 318 151 59 221
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 26-р 20-р хэсэг 300 202 30 195
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 26-р 21-р хэсэг 58 24 6 61
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 26-р 22-р хэсэг 163 94 13 22
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 26-р 23-р хэсэг 464 288 34 283
  Нийт 7,962 4,319 777 3,962