МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН

2016 ОНЫ СОНГУУЛЬ

Улсын Их Хурлын сонгуульд 23-р тойрогт нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо (Санал өгөх тоо 1)

  Тайлагнасан Лувсангийн ЭНХБОЛД - МАН Дашдэмбэрэлийн БАТ-ЭРДЭНЭ - АН Бямбаагийн БУДЖАРГАЛ - МАХН
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 23-р 1-р хэсэг 734 885 115
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 23-р 2-р хэсэг 606 676 110
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 23-р 3-р хэсэг 666 779 126
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 23-р 4-р хэсэг 145 143 11
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 23-р 5-р хэсэг 195 153 17
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 23-р 6-р хэсэг 140 125 15
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 23-р 7-р хэсэг 198 108 37
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 23-р 8-р хэсэг 231 58 25
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 23-р 9-р хэсэг 179 115 25
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 23-р 10-р хэсэг 120 135 11
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 23-р 11-р хэсэг 160 170 17
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 23-р 12-р хэсэг 84 63 12
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 23-р 13-р хэсэг 116 66 27
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 23-р 14-р хэсэг 152 127 26
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 23-р 15-р хэсэг 102 111 19
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 23-р 16-р хэсэг 276 336 32
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 23-р 17-р хэсэг 343 328 21
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 23-р 18-р хэсэг 242 501 34
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 23-р 19-р хэсэг 292 354 38
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 23-р 20-р хэсэг 109 122 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 23-р 21-р хэсэг 195 236 12
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 23-р 22-р хэсэг 102 125 13
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 23-р 23-р хэсэг 372 232 24
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 23-р 24-р хэсэг 203 260 23
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 23-р 25-р хэсэг 496 479 58
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 23-р 26-р хэсэг 454 160 15
  Нийт 6,912 6,847 867