МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН

2016 ОНЫ СОНГУУЛЬ

Улсын Их Хурлын сонгуульд 22-р тойрогт нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо (Санал өгөх тоо 1)

  Тайлагнасан Намсрайн АМАРЗАЯА - МАН Бадамгаравын БАДРАА - АН Дагдангийн ЭРДЭНЭ - МАХН
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 22-р 1-р хэсэг 853 775 172
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 22-р 2-р хэсэг 587 510 97
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 22-р 3-р хэсэг 456 434 96
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 22-р 4-р хэсэг 468 576 128
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 22-р 5-р хэсэг 554 387 90
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 22-р 6-р хэсэг 121 179 15
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 22-р 7-р хэсэг 273 184 10
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 22-р 8-р хэсэг 193 174 8
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 22-р 9-р хэсэг 110 113 7
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 22-р 10-р хэсэг 120 62 7
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 22-р 11-р хэсэг 102 116 7
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 22-р 12-р хэсэг 227 167 11
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 22-р 13-р хэсэг 553 270 56
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 22-р 14-р хэсэг 297 202 32
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 22-р 15-р хэсэг 104 177 9
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 22-р 16-р хэсэг 423 255 54
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 22-р 17-р хэсэг 153 165 18
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 22-р 18-р хэсэг 113 98 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 22-р 19-р хэсэг 111 155 16
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 22-р 20-р хэсэг 169 195 18
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 22-р 21-р хэсэг 130 141 21
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 22-р 22-р хэсэг 262 215 25
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 22-р 23-р хэсэг 168 54 11
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 22-р 24-р хэсэг 105 131 8
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 22-р 25-р хэсэг 98 67 13
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 22-р 26-р хэсэг 136 180 37
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 22-р 27-р хэсэг 108 84 18
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 22-р 28-р хэсэг 98 169 18
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 22-р 29-р хэсэг 82 104 7
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 22-р 30-р хэсэг 136 94 8
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 22-р 31-р хэсэг 124 207 15
  Нийт 7,434 6,640 1,036