МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН

2016 ОНЫ СОНГУУЛЬ

Улсын Их Хурлын сонгуульд 21-р тойрогт нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо (Санал өгөх тоо 1)

  Тайлагнасан Содномын ЧИНЗОРИГ - МАН Сүхбаатарын ДЭМЧИГ - АН Чагнаадоржийн ЦЭНДЭЭ - МАХН Мянганбуугийн НАРАНБААТАР
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 21-р 1-р хэсэг 159 117 7 41
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 21-р 2-р хэсэг 70 132 9 79
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 21-р 3-р хэсэг 107 150 8 56
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 21-р 4-р хэсэг 162 201 2 41
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 21-р 5-р хэсэг 179 55 7 100
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 21-р 6-р хэсэг 200 42 3 81
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 21-р 7-р хэсэг 124 44 4 71
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 21-р 8-р хэсэг 115 62 9 47
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 21-р 9-р хэсэг 167 52 3 81
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 21-р 10-р хэсэг 179 114 2 47
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 21-р 11-р хэсэг 140 117 4 73
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 21-р 12-р хэсэг 109 138 12 146
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 21-р 13-р хэсэг 145 106 7 77
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 21-р 14-р хэсэг 146 49 7 115
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 21-р 15-р хэсэг 166 192 6 140
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 21-р 16-р хэсэг 152 141 18 74
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 21-р 17-р хэсэг 201 113 9 57
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 21-р 18-р хэсэг 156 172 14 28
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 21-р 19-р хэсэг 201 136 7 29
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 21-р 20-р хэсэг 259 130 19 59
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 21-р 21-р хэсэг 136 85 10 48
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 21-р 22-р хэсэг 196 153 12 35
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 21-р 23-р хэсэг 155 60 13 68
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 21-р 24-р хэсэг 138 189 7 61
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 21-р 25-р хэсэг 118 73 10 58
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 21-р 26-р хэсэг 122 104 7 44
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 21-р 27-р хэсэг 111 107 5 52
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 21-р 28-р хэсэг 244 163 4 124
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 21-р 29-р хэсэг 259 228 7 104
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 21-р 30-р хэсэг 175 142 5 48
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 21-р 31-р хэсэг 155 305 5 46
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 21-р 32-р хэсэг 164 187 5 60
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 21-р 33-р хэсэг 111 198 3 63
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 21-р 34-р хэсэг 194 74 5 34
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 21-р 35-р хэсэг 360 206 17 88
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 21-р 36-р хэсэг 166 118 6 35
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 21-р 37-р хэсэг 234 227 7 112
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 21-р 38-р хэсэг 159 143 9 31
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 21-р 39-р хэсэг 256 115 6 30
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 21-р 40-р хэсэг 143 121 14 19
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 21-р 41-р хэсэг 124 116 6 23
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 21-р 42-р хэсэг 637 331 12 80
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 21-р 43-р хэсэг 164 147 13 54
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 21-р 44-р хэсэг 224 62 4 34
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 21-р 45-р хэсэг 344 356 8 127
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 21-р 46-р хэсэг 115 58 6 74
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 21-р 47-р хэсэг 98 98 9 43
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 21-р 48-р хэсэг 129 155 6 22
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 21-р 49-р хэсэг 181 187 6 28
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 21-р 50-р хэсэг 121 131 6 27
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 21-р 51-р хэсэг 159 64 9 35
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 21-р 52-р хэсэг 148 55 2 18
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 21-р 53-р хэсэг 214 137 3 29
  Нийт 9,391 7,158 404 3,196