МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН

2016 ОНЫ СОНГУУЛЬ

Улсын Их Хурлын сонгуульд 20-р тойрогт нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо (Санал өгөх тоо 1)

  Тайлагнасан Дуламдоржийн ТОГТОХСҮРЭН - МАН Даваадоржийн ЖАРГАЛ - АН Жамсрангийн ДОРЖДАВАГ - БНН Ёндонсамбуугийн БЯМБАТОГТОХ - МАХН Төмөрбаатарын ХАСБААТАР Доржийн МИЕЭГОМБО
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 20-р 1-р хэсэг 876 213 10 22 118 39
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 20-р 2-р хэсэг 741 169 8 22 127 40
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 20-р 3-р хэсэг 614 163 4 22 93 30
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 20-р 4-р хэсэг 859 182 8 77 184 36
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 20-р 5-р хэсэг 670 174 5 19 71 42
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 20-р 6-р хэсэг 845 247 8 13 103 36
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 20-р 7-р хэсэг 558 275 7 41 109 25
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 20-р 8-р хэсэг 690 215 7 25 128 26
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 20-р 9-р хэсэг 822 195 4 39 162 39
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 20-р 10-р хэсэг 849 382 16 44 157 34
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 20-р 11-р хэсэг 839 221 12 49 126 21
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 20-р 12-р хэсэг 329 74 3 20 38 11
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 20-р 13-р хэсэг 203 105 6 25 15 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 20-р 14-р хэсэг 166 44 2 7 15 2
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 20-р 15-р хэсэг 296 222 8 15 47 5
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 20-р 16-р хэсэг 99 53 1 2 10 7
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 20-р 17-р хэсэг 87 28 1 2 3 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 20-р 18-р хэсэг 112 32 4 5 21 1
  Нийт 9,655 2,994 114 449 1,527 402