МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН

2016 ОНЫ СОНГУУЛЬ

Улсын Их Хурлын сонгуульд 2-р тойрогт нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо (Санал өгөх тоо 1)

  Тайлагнасан Ёндонпэрэнлэйн БААТАРБИЛЭГ - МАН Нямжавын БАТБАЯР - АН Батаагийн ГАНЦЭЦЭГ - МАХН Бэгзсүрэнгийн МӨНХЗУЛ Баярсайханы МЭНДСАЙХАН
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 2-р 1-р хэсэг 594 348 77 42 53
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 2-р 2-р хэсэг 516 242 62 27 29
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 2-р 3-р хэсэг 524 346 60 40 21
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 2-р 4-р хэсэг 402 279 45 17 24
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 2-р 5-р хэсэг 840 520 128 61 45
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 2-р 6-р хэсэг 539 395 95 29 38
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 2-р 7-р хэсэг 438 296 74 23 23
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 2-р 8-р хэсэг 495 363 101 32 24
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 2-р 9-р хэсэг 211 187 13 15 1
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 2-р 10-р хэсэг 325 291 41 22 20
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 2-р 11-р хэсэг 164 148 31 3 5
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 2-р 12-р хэсэг 164 141 25 2 6
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 2-р 13-р хэсэг 220 188 23 0 10
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 2-р 14-р хэсэг 168 160 16 5 13
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 2-р 15-р хэсэг 267 156 15 18 7
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 2-р 16-р хэсэг 262 189 19 9 3
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 2-р 17-р хэсэг 179 157 8 14 8
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 2-р 18-р хэсэг 246 143 32 9 31
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 2-р 19-р хэсэг 234 101 44 11 26
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 2-р 20-р хэсэг 248 166 36 12 19
  Нийт 7,036 4,816 945 391 406