МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН

2016 ОНЫ СОНГУУЛЬ

Улсын Их Хурлын сонгуульд 18-р тойрогт нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо (Санал өгөх тоо 1)

  Тайлагнасан Шинэнсамбуугийн БАТСАМБУУ - МАН Загдхүүгийн НАРАНТУЯА - АН Шинэнсамбуугийн САЙХАНСАМБУУ - ТТЭНЭ Бат-Эрдэнийн БАТХУЯГ - МАХН
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 18-р 1-р хэсэг 651 657 307 48
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 18-р 2-р хэсэг 550 514 337 53
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 18-р 3-р хэсэг 538 507 310 38
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 18-р 4-р хэсэг 498 599 354 33
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 18-р 5-р хэсэг 400 388 260 29
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 18-р 6-р хэсэг 327 251 150 12
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 18-р 7-р хэсэг 79 71 7 2
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 18-р 8-р хэсэг 103 75 31 1
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 18-р 9-р хэсэг 61 80 14 2
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 18-р 10-р хэсэг 117 195 63 8
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 18-р 11-р хэсэг 61 64 11 2
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 18-р 12-р хэсэг 137 315 58 13
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 18-р 13-р хэсэг 81 134 73 9
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 18-р 14-р хэсэг 84 111 71 3
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 18-р 15-р хэсэг 80 76 25 3
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 18-р 16-р хэсэг 64 90 67 12
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 18-р 17-р хэсэг 39 70 24 1
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 18-р 18-р хэсэг 56 60 26 8
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 18-р 19-р хэсэг 62 71 27 2
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 18-р 20-р хэсэг 64 63 7 1
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 18-р 21-р хэсэг 99 79 22 1
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 18-р 22-р хэсэг 125 102 52 5
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 18-р 23-р хэсэг 98 107 43 3
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 18-р 24-р хэсэг 85 89 29 5
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 18-р 25-р хэсэг 91 78 45 5
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 18-р 26-р хэсэг 84 64 23 8
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 18-р 27-р хэсэг 86 81 52 2
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 18-р 28-р хэсэг 72 67 31 6
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 18-р 29-р хэсэг 101 56 46 10
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 18-р 30-р хэсэг 70 72 21 0
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 18-р 31-р хэсэг 67 92 51 9
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 18-р 32-р хэсэг 86 40 31 1
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 18-р 33-р хэсэг 34 54 13 6
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 18-р 34-р хэсэг 47 28 12 5
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 18-р 35-р хэсэг 69 70 25 3
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 18-р 36-р хэсэг 63 62 12 7
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 18-р 37-р хэсэг 102 86 39 1
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 18-р 38-р хэсэг 88 88 23 2
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 18-р 39-р хэсэг 49 73 22 2
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 18-р 40-р хэсэг 80 71 20 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 18-р 41-р хэсэг 86 82 24 5
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 18-р 42-р хэсэг 41 57 30 7
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 18-р 43-р хэсэг 62 104 30 13
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 18-р 44-р хэсэг 54 67 17 3
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 18-р 45-р хэсэг 99 91 9 7
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 18-р 46-р хэсэг 137 186 20 8
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 18-р 47-р хэсэг 60 99 8 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 18-р 48-р хэсэг 130 128 26 1
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 18-р 49-р хэсэг 71 46 26 1
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 18-р 50-р хэсэг 70 101 33 1
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 18-р 51-р хэсэг 51 86 55 7
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 18-р 52-р хэсэг 49 66 51 1
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 18-р 53-р хэсэг 85 114 69 2
  Нийт 6,643 7,077 3,232 425