МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН

2016 ОНЫ СОНГУУЛЬ

Улсын Их Хурлын сонгуульд 17-р тойрогт нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо (Санал өгөх тоо 1)

  Тайлагнасан Бат-Очирын ЭНХБОЛД - МАН Ядамсүрэнгийн САНЖМЯТАВ - АН Зундуйн ЦЭРЭНДУЛАМ - ТТЭНЭ Догсомжавын БАЛДАН-ОЧИР - МАХН Самдангийн ЦЭВЭЭНЖАВ Адъяабалжирын САНЖМЯТАВ
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 17-р 1-р хэсэг 146 93 1 45 0 5
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 17-р 2-р хэсэг 60 126 1 26 1 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 17-р 3-р хэсэг 227 207 4 39 1 6
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 17-р 4-р хэсэг 91 242 5 37 5 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 17-р 5-р хэсэг 107 111 1 49 1 5
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 17-р 6-р хэсэг 158 141 1 23 0 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 17-р 7-р хэсэг 110 165 0 13 0 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 17-р 8-р хэсэг 92 122 1 15 1 1
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 17-р 9-р хэсэг 98 89 0 18 1 1
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 17-р 10-р хэсэг 90 119 2 12 2 5
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 17-р 11-р хэсэг 193 91 0 69 3 7
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 17-р 12-р хэсэг 158 114 0 39 0 8
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 17-р 13-р хэсэг 136 118 1 38 4 2
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 17-р 14-р хэсэг 216 77 0 63 5 2
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 17-р 15-р хэсэг 226 289 0 87 4 17
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 17-р 16-р хэсэг 129 202 3 54 6 10
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 17-р 17-р хэсэг 188 254 6 64 9 7
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 17-р 18-р хэсэг 160 185 4 64 11 20
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 17-р 19-р хэсэг 240 164 3 52 10 13
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 17-р 20-р хэсэг 233 216 4 131 10 6
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 17-р 21-р хэсэг 117 82 1 15 0 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 17-р 22-р хэсэг 109 97 1 15 1 1
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 17-р 23-р хэсэг 87 69 0 9 1 1
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 17-р 24-р хэсэг 122 109 1 15 0 0
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 17-р 25-р хэсэг 105 98 1 25 0 3
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 17-р 26-р хэсэг 79 44 1 6 1 3
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 17-р 27-р хэсэг 65 63 0 13 1 2
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 17-р 28-р хэсэг 92 70 1 21 2 0
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 17-р 29-р хэсэг 98 46 1 13 0 3
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 17-р 30-р хэсэг 115 99 0 21 0 5
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 17-р 31-р хэсэг 417 405 2 105 11 19
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 17-р 32-р хэсэг 307 341 2 107 8 50
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 17-р 33-р хэсэг 223 345 2 60 3 24
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 17-р 34-р хэсэг 211 350 4 47 2 24
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 17-р 35-р хэсэг 202 245 0 19 2 10
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 17-р 36-р хэсэг 292 298 2 65 6 24
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 17-р 37-р хэсэг 277 252 1 72 3 10
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 17-р 38-р хэсэг 81 69 0 34 0 10
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 17-р 39-р хэсэг 93 37 0 42 1 5
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 17-р 40-р хэсэг 122 120 4 74 2 16
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 17-р 41-р хэсэг 91 68 1 19 0 7
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 17-р 42-р хэсэг 80 46 2 43 1 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 17-р 43-р хэсэг 107 65 9 64 21 6
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 17-р 44-р хэсэг 102 56 4 57 53 2
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 17-р 45-р хэсэг 85 45 0 78 2 2
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 17-р 46-р хэсэг 75 127 3 44 7 3
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 17-р 47-р хэсэг 119 64 3 55 4 5
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 17-р 48-р хэсэг 75 99 4 43 17 6
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 17-р 49-р хэсэг 128 133 5 59 2 7
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 17-р 50-р хэсэг 139 136 1 50 0 3
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 17-р 51-р хэсэг 60 151 2 36 3 3
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 17-р 52-р хэсэг 182 379 2 75 2 12
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 17-р 53-р хэсэг 81 76 4 25 1 3
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 17-р 54-р хэсэг 69 90 3 18 2 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 17-р 55-р хэсэг 91 76 1 31 1 7
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 17-р 56-р хэсэг 62 62 1 7 2 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 17-р 57-р хэсэг 106 96 0 11 0 5
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 17-р 58-р хэсэг 60 106 2 6 0 3
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 17-р 59-р хэсэг 116 76 2 22 3 9
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 17-р 60-р хэсэг 99 121 2 19 1 6
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 17-р 61-р хэсэг 146 69 3 6 1 3
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 17-р 62-р хэсэг 121 94 1 16 1 4
  Нийт 8,466 8,599 116 2,500 242 453