МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН

2016 ОНЫ СОНГУУЛЬ

Улсын Их Хурлын сонгуульд 15-р тойрогт нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо (Санал өгөх тоо 1)

  Тайлагнасан Нямтайширын НОМТОЙБАЯР - МАН Батболдын МӨНХЦЭЦЭГ - АН Адъяагийн БОРХҮҮ - БНН Шагдаржавын ГАНБОЛД - МАХН Батаагийн ГАНБОЛД Дашнамжилын ЦОГТБААТАР
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 15-р 1-р хэсэг 722 268 8 85 65 140
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 15-р 2-р хэсэг 622 316 8 53 73 202
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 15-р 3-р хэсэг 689 201 3 39 45 83
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 15-р 4-р хэсэг 775 434 6 77 105 222
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 15-р 5-р хэсэг 574 374 5 101 91 181
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 15-р 6-р хэсэг 274 96 2 8 9 51
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 15-р 7-р хэсэг 395 169 3 28 74 194
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 15-р 8-р хэсэг 416 216 5 33 55 197
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 15-р 9-р хэсэг 248 182 0 13 60 46
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 15-р 10-р хэсэг 102 71 1 5 15 14
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 15-р 11-р хэсэг 138 80 2 11 12 11
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 15-р 12-р хэсэг 179 80 1 9 24 6
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 15-р 13-р хэсэг 243 97 0 10 17 138
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 15-р 14-р хэсэг 200 66 3 6 6 58
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 15-р 15-р хэсэг 157 53 0 7 0 20
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 15-р 16-р хэсэг 72 41 3 2 3 49
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 15-р 17-р хэсэг 111 70 3 8 58 7
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 15-р 18-р хэсэг 136 57 0 15 146 9
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 15-р 19-р хэсэг 101 42 3 9 61 10
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 15-р 20-р хэсэг 308 167 3 22 323 35
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 15-р 21-р хэсэг 108 40 3 24 58 2
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 15-р 22-р хэсэг 109 127 2 16 59 42
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 15-р 23-р хэсэг 67 101 0 16 23 18
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 15-р 24-р хэсэг 104 72 1 28 28 28
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 15-р 25-р хэсэг 90 92 3 19 27 12
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 15-р 26-р хэсэг 103 101 2 33 44 31
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 15-р 27-р хэсэг 91 39 1 6 24 7
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 15-р 28-р хэсэг 147 89 0 10 26 2
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 15-р 29-р хэсэг 135 54 0 6 31 12
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 15-р 30-р хэсэг 56 110 1 10 37 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 15-р 31-р хэсэг 61 41 5 8 32 1
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 15-р 32-р хэсэг 187 150 3 11 74 19
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 15-р 33-р хэсэг 128 159 2 8 14 12
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 15-р 34-р хэсэг 101 63 3 9 10 10
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 15-р 35-р хэсэг 145 136 5 4 6 18
  Нийт 8,094 4,454 90 749 1,735 1,891