МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН

2016 ОНЫ СОНГУУЛЬ

Улсын Их Хурлын сонгуульд 10-р тойрогт нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо (Санал өгөх тоо 1)

  Тайлагнасан Жадамбын БАТ-ЭРДЭНЭ - МАН Отгондаваагийн АМАРТҮВШИН - АН Батбаярын ШИЖИРБААТАР - МАХН Машлайн БОЛОРМАА - ЭОНЭ
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 10-р 1-р хэсэг 492 255 65 50
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 10-р 2-р хэсэг 530 242 75 42
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 10-р 3-р хэсэг 592 238 72 47
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 10-р 4-р хэсэг 449 234 58 42
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 10-р 5-р хэсэг 556 306 65 53
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 10-р 6-р хэсэг 809 332 105 76
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 10-р 7-р хэсэг 145 129 6 10
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 10-р 8-р хэсэг 148 116 6 0
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 10-р 9-р хэсэг 155 125 5 9
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 10-р 10-р хэсэг 121 53 9 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 10-р 11-р хэсэг 240 231 4 10
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 10-р 12-р хэсэг 585 305 28 36
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 10-р 13-р хэсэг 428 372 46 48
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 10-р 14-р хэсэг 167 104 13 10
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 10-р 15-р хэсэг 137 105 6 14
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 10-р 16-р хэсэг 126 95 8 15
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 10-р 17-р хэсэг 255 139 15 6
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 10-р 18-р хэсэг 242 215 19 8
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 10-р 19-р хэсэг 119 100 11 21
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 10-р 20-р хэсэг 162 76 6 14
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 10-р 21-р хэсэг 122 86 12 6
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 10-р 22-р хэсэг 145 82 12 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 10-р 23-р хэсэг 188 90 11 20
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 10-р 24-р хэсэг 148 127 11 11
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 10-р 25-р хэсэг 202 90 16 11
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 10-р 26-р хэсэг 203 173 14 16
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 10-р 27-р хэсэг 128 35 19 8
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 10-р 28-р хэсэг 288 114 16 16
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 10-р 29-р хэсэг 143 64 9 16
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 10-р 30-р хэсэг 142 107 6 8
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 10-р 31-р хэсэг 172 87 3 7
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 10-р 32-р хэсэг 173 86 24 19
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 10-р 33-р хэсэг 163 106 15 12
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 10-р 34-р хэсэг 151 124 18 11
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 10-р 35-р хэсэг 243 163 21 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 10-р 36-р хэсэг 203 115 15 5
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 10-р 37-р хэсэг 143 73 12 8
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 10-р 38-р хэсэг 260 216 13 11
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 10-р 39-р хэсэг 232 149 14 19
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 10-р 40-р хэсэг 479 247 19 13
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 10-р 41-р хэсэг 208 84 7 9
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 10-р 42-р хэсэг 152 88 22 5
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 10-р 43-р хэсэг 193 195 9 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 10-р 44-р хэсэг 169 68 8 8
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 10-р 45-р хэсэг 151 137 16 13
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 10-р 46-р хэсэг 178 174 21 19
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 10-р 47-р хэсэг 128 76 12 3
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 10-р 48-р хэсэг 405 346 66 61
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 10-р 49-р хэсэг 118 89 25 17
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 10-р 50-р хэсэг 183 56 11 11
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 10-р 51-р хэсэг 92 58 8 11
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 10-р 52-р хэсэг 172 89 15 10
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 10-р 53-р хэсэг 265 146 19 31
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 10-р 54-р хэсэг 156 126 8 32
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 10-р 55-р хэсэг 86 63 8 17
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 10-р 56-р хэсэг 286 153 15 34
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 10-р 57-р хэсэг 386 341 60 12
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 10-р 58-р хэсэг 493 400 206 41
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 10-р 59-р хэсэг 105 170 7 7
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 10-р 60-р хэсэг 116 79 13 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 10-р 61-р хэсэг 82 123 17 23
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 10-р 62-р хэсэг 138 136 14 6
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 10-р 63-р хэсэг 261 233 21 18
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 10-р 64-р хэсэг 550 378 37 48
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 10-р 65-р хэсэг 248 84 9 14
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 10-р 66-р хэсэг 273 115 25 20
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 10-р 67-р хэсэг 238 91 10 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 10-р 68-р хэсэг 111 89 4 8
  Нийт 16,329 10,293 1,595 1,230