МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН

2016 ОНЫ СОНГУУЛЬ

Улсын Их Хурлын сонгуульд 1-р тойрогт нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо (Санал өгөх тоо 1)

  Тайлагнасан Ганзоригийн ТЭМҮҮЛЭН - МАН Даваажавын ГАНХУЯГ - АН Гомбосүрэнгийн ДҮҮРЭНБИЛЭГ - БНН Цэдэвдоржийн ЦЭДЭНДАМБА - МАХН Содномцэрэнгийн ЗАЯАДЭЛГЭР - ЭОНЭ
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 1-р 1-р хэсэг 154 142 2 3 1
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 1-р 2-р хэсэг 209 429 1 2 3
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 1-р 3-р хэсэг 115 140 1 2 8
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 1-р 4-р хэсэг 120 54 1 3 0
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 1-р 5-р хэсэг 344 176 6 9 16
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 1-р 6-р хэсэг 192 185 1 2 0
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 1-р 7-р хэсэг 148 114 4 1 1
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 1-р 8-р хэсэг 222 124 1 10 5
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 1-р 9-р хэсэг 377 247 3 16 17
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 1-р 10-р хэсэг 259 45 1 2 1
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 1-р 11-р хэсэг 284 98 3 4 3
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 1-р 12-р хэсэг 313 55 5 2 12
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 1-р 13-р хэсэг 335 90 2 4 3
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 1-р 14-р хэсэг 434 83 0 2 9
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 1-р 15-р хэсэг 489 191 3 12 9
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 1-р 16-р хэсэг 359 297 6 10 21
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 1-р 17-р хэсэг 350 205 3 3 27
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 1-р 18-р хэсэг 242 111 1 2 16
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 1-р 19-р хэсэг 338 148 4 10 130
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 1-р 20-р хэсэг 341 224 3 6 41
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 1-р 21-р хэсэг 223 183 1 2 2
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 1-р 22-р хэсэг 154 243 1 3 2
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 1-р 23-р хэсэг 287 207 4 5 3
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 1-р 24-р хэсэг 185 117 1 5 3
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 1-р 25-р хэсэг 126 149 4 2 5
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 1-р 26-р хэсэг 227 154 5 1 1
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 1-р 27-р хэсэг 146 122 8 0 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 1-р 28-р хэсэг 106 137 1 2 3
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 1-р 29-р хэсэг 85 67 1 1 1
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 1-р 30-р хэсэг 142 95 3 2 0
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 1-р 31-р хэсэг 143 68 1 1 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 1-р 32-р хэсэг 164 163 0 0 2
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 1-р 33-р хэсэг 273 145 2 4 6
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 1-р 34-р хэсэг 165 239 1 1 1
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 1-р 35-р хэсэг 120 146 0 2 0
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 1-р 36-р хэсэг 140 198 3 10 2
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 1-р 37-р хэсэг 165 175 0 1 0
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 1-р 38-р хэсэг 216 119 0 1 10
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 1-р 39-р хэсэг 321 199 1 0 6
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 1-р 40-р хэсэг 379 143 3 8 8
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 1-р 41-р хэсэг 178 106 0 4 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 1-р 42-р хэсэг 247 101 5 7 10
  Нийт 9,817 6,434 96 167 400