Сонгуулийн нэгдсэн хуулийн төсөлд тусгах санал хүргүүлэв.

ХэвлэхDOC Татаж авах

Сонгуулийн төв байгууллагын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.10-т заасны дагуу Монгол Улсын Сонгуулийн Ерөнхий Хорооноос Сонгуулийн нэгдсэн хуулийн төсөлд тусгах саналыг боловсруулан Монгол Улсын Их Хурлын дарга З.Энхболд болон Монгол Улсын Их Хурлын Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны дарга А.Бакей, Сонгуулийн нэгдсэн хуулийн төсөл боловсруулах Ажлын хэсгийн ахлагч Р.Бурмаа нарт хүргүүллээ.

Мөн тус Хороо Улсын бүртгэлийн Ерөнхий газраас Сонгуулийн нэгдсэн хуулийн төсөлд тусгах санал авахаар ажиллаж байна.  

Сонгуулийн нэгдсэн хуулийн төсөлд тусгуулахаар УИХ-д хүргүүлсэн саналуудтай энд дарж танилцана уу.


СОНГУУЛИЙН НЭГДСЭН ХУУЛИЙН ТӨСӨЛД ӨГӨХ САНАЛЫН ТОМЪЁОЛОЛ 

СОНГУУЛИЙН НЭГДСЭН ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХАД АНХААРАХ ЗАРИМ САНАЛСАНАЛ АВАХ ӨДӨР
ХҮРТЭЛ

ҮЛДЛЭЭ

Энд дарна уу
 • Сонгуулийн тухай хууль
 • Гадаад улсад байгаа иргэдийн санал авах ажиллагаа
 • Сонгуулийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт
 • Сонгогчдын нэрсийн жагсаалт, сонгогчийн болон иргэний шилжилт хөдөлгөөн
 • Нэр дэвшигчдийн бүртгэл
 • Саналын хуудас
 • Сонгуулийн сурталчилгаа
 • Санал авах байр бэлтгэх
 • Сонгогчдын санал авах, тоолох үйл ажиллагаа
 • Санал тэмдэглэгээний уншилт
 • Хууль тогтоомж зөрчигчдөд хүлээлгэх хариуцлага, өргөдөл, гомдол маргаан хянан шийдвэрлэх харъяалал
 • Сонгуулийн автоматжуулсан систем


 • Энд дарна уу


  Энд дарна уу  Copyright © 1992-2012 Сонгуулийн Ерөнхий Хороо. All rights reserved.
  Бүх материал болон вэб сайтын дизайны зохиогчийн эрхийг Сонгуулийн Ерөнхий Хороо эзэмших эрхтэй.