Монгол улсын Их Хурлын сонгуулийн үйл ажиллагааны цаг хугацааны график 2000

ХэвлэхDOC Татаж авах

Хийгдэх ажил

Хугацаа

Хуулийн

Хуанлийн

1

Санал авах өдөр

Ажлын болон баяр ёслолын бус өдөр
/7 дугаар зүйлийн 2/

2000.7.2

2

Сонгууль зарлах

Санал авах өдрөөс 75-аас доошгүй хоногийн өмнө
/УИХ-ын 25 дугаар тогтоол/

2000.4.17

3

Сонгуулийн тойрог байгуулах

Санал авах өдрөөс 70 хоногийн өмнө / 8 дугаар зүйлийн 2/

2000.4.22

4

Намсонгуульд оролцохоо илэрхийлэх

Санал авах өдрөөс 65 хоногийн өмнө /19 дүгээр зүйлийн 1/

2000.4.27-ны дотор

5

Сонгуулийн хэсэг байгуулах

Санал авах өдрөөс 65 хоногийн өмнө /9 дүгээр зүйлийн 1/

2000.4.27

6

Сонгуулийн тойргийн хороог байгуулах

Санал авах өдрөөс 60 хоногийн өмнө /12 дугаар зүйлийн 1/

2000.5.2

7

Тойргийн салбар хороог байгуулах

Санал авах өдрөөс 55 хоногийн өмнө /13 дугаар зүйлийн 1/

2000.5.8-ны дотор

8

Сонгуулийн хэсгийн хороог байгуулах

Санал авах өдрөөс 50 хоногийн өмнө /14 дүгээр зүйлийн 1/

2000.5.13-ны дотор

9

Нэр дэвшүүлэх ажлыг эхлэх

Сонгууль зарласнаас хойш 15 хоногийн дараа
/ 22 дугаар зүйлийн 1/

2000.5.2

10

Нэр дэвшүүлэх ажлыг дуусгах

Нэр дэвшүүлэх ажлыг эхэлснээс хойш 20 хоногийн дотор
/22 дугаар зүйлийн 1/

2000.5.21-нийг дуустал

11

Нам, эвсэл нэр дэвшигчээ татан гаргаснаа тойргийн хороонд мэдэгдэх

Санал авах өдрөөс 21 хоногийн өмнө /27 дугаар зүйлийн 2/

2000.6.10-ныг дуустал

12

Нөхөн нэр дэвшүүлэх

Санал авах өдрөөс 18 хоногийн өмнө
/28 дугаар зүйл/

2000.6.13-ныг дуустал

 

13

Нэр дэвшигчийг бүртгэж, үнэмлэх олгох

Сонгууль зарласнаас хойш 45 хоногийн дотор
/ 26 дугаар зүйлийн 1/

2000.5.31-нийг дуустал

14

Сонгуулийн тойргийн хорооноос тойргийн нэр дэвшигчдийн нэрийн жагсаалтыг нийтэд мэдээлэх

Нэр дэвшигчийг бүртгэх хугацаа дууссанаас хойш ажлын 3 өдрийн дотор
/26 дугаар зүйлийн 2/

2000.6.6-ны дотор

15

Сонгуулийн ерөнхий хорооноос нийт нэр дэвшигчдийн нэрийн жагсаалтыг нийтэд мэдээлэх

Нэр дэвшигчийг бүртгэх хугацаа дууссанаас хойш ажлын 6өдрийн дотор
/26 дугаар зүйлийн 2/

2000.6.9-ний дотор

16

Сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг үйлдэх

Санал авах өдрөөс 50 хоногийн өмнө /16 дугаар зүйлийн 3/

2000.5.13-ны дотор

17

Сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг хэсгийн хороонд нэгтгэх

Санал авах өдрөөс 45-аас доошгүй  хоногийн өмнө
/16 дугаар зүйлийн 4/

2000.5.18-ны дотор

18

Сонгуулийн  сурталчилгаа явуулах

Санал авах өдрөөс 24 цагийн өмнө зогсооно
/ 21 дүгээр зүйлийн 2/

2000.6.30-ны
24.00 цаг хүртэл

19

Нэр дэвшигч сонгогчидтойгоо уулзалт хийх

Санал авахаас 24 цагийн өмнө зогсооно
/31 дүгээр зүйлийн 1/

2000.7.1-ний
07.00 цаг хүртэл

20

Олон нийтийн санал асуулга явуулах

Санал авах өдрөөс 7 хоногийн өмнө зогсооно
/ 21 дүгээр зүйлийн 2/

2000.6.25-ныг хүртэл

21

Намуудын авсан суудлын тоо, Улсын Их Хурлын гишүүдийн нэрийн жагсаалтыг Ерөнхийлөгчид айлтган, нийтэд мэдээлэх

Сонгууль дууссанаас хойш 15 хоногийн дотор
/39 дүгээр зүйлийн 2/

2000.7.17-ны дотор

Энд дарна уу
Бидэнтэй нэгдэх
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • YouTube
  • SlideShare

  • Copyright © 1992-2012 Сонгуулийн Ерөнхий Хороо. All rights reserved.
    Бүх материал болон вэб сайтын дизайны зохиогчийн эрхийг Сонгуулийн Ерөнхий Хороо эзэмших эрхтэй.