Улсын Их Хурлын сонгуулийн хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын үе шат 1996

ХэвлэхDOC Татаж авах

Хийгдэх ажил

Хугацаа

Хуулийн

Хуанлийн

1

Санал авах өдөр

Ажлын болон баяр ёслолын бус өдөр
/УИХ-ын 16 дугаар тогтоол/

1996.6.30

2

Сонгууль зарлах

Санал авах өдрөөс 75-аас доошгүй хоногийн өмнө
/УИХ-ын 16 дугаар тогтоол/

1996.4.16

3

Сонгуулийн тойрог байгуулах

Санал авах өдрөөс 70 хоногийн өмнө / 8 дугаар зүйлийн 2/

1996.4.21

4

Намсонгуульд оролцохоо илэрхийлэх

Санал авах өдрөөс 65 хоногийн өмнө /19 дүгээр зүйлийн 1/

1996.4.26

5

Сонгуулийн хэсэг байгуулах

Санал авах өдрөөс 65 хоногийн өмнө /9 дүгээр зүйлийн 1/

1996.4.26

6

Сонгуулийн тойргийн хороог байгуулах

Санал авах өдрөөс 60 хоногийн өмнө /12 дугаар зүйлийн 1/

1996.5.01

7

Тойргийн салбар хороог байгуулах

Санал авах өдрөөс 55 хоногийн өмнө /13 дугаар зүйлийн 1/

1996.5.06

8

Сонгуулийн хэсгийн хороог байгуулах

Санал авах өдрөөс 50 хоногийн өмнө /14 дүгээр зүйлийн 1/

1996.5.11

9

Нэр дэвшүүлэх ажлыг эхлэх

Сонгууль зарласнаас хойш 15 хоногийн дараа
/ 22 дугаар зүйлийн 1/

1996.5.01

10

Нэр дэвшүүлэх ажлыг дуусгах

Нэр дэвшүүлэх ажлыг эхэлснээс хойш 20 хоногийн дотор
/22 дугаар зүйлийн 1/

1996.5.20-ныг дуустал

11

Нам, эвсэл нэр дэвшигчээ татан гаргаснаа тойргийн хороонд мэдэгдэх

Санал авах өдрөөс 21 хоногийн өмнө /27 дугаар зүйлийн 2/

1996.6.09-ныг дуустал

12

Нөхөн нэр дэвшүүлэх

Санал авах өдрөөс 18 хоногийн өмнө
/28 дугаар зүйл/

1996.6.12-ныг дуустал

 

13

Нэр дэвшигчийг бүртгэж, үнэмлэх олгох

Сонгууль зарласнаас хойш 45 хоногийн дотор
/ 26 дугаар зүйлийн 1/

1996.5.30-ныг дуустал

14

Сонгуулийн тойргийн хорооноос тойргийн нэр дэвшигчдийн нэрийн жагсаалтыг нийтэд мэдээлэх

Нэр дэвшигчийг бүртгэх хугацаа дууссанаас хойш ажлын 3 өдрийн дотор
/26 дугаар зүйлийн 2/

1996.6.03-ныг дуустал

15

Сонгуулийн ерөнхий хорооноос нийт нэр дэвшигчдийн нэрийн жагсаалтыг нийтэд мэдээлэх

Нэр дэвшигчийг бүртгэх хугацаа дууссанаас хойш ажлын 6өдрийн дотор
/26 дугаар зүйлийн 2/

1996.6.06-ныг дуустал

16

Сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг үйлдэх

Санал авах өдрөөс 50 хоногийн өмнө /16 дугаар зүйлийн 3/

1996.5.11

17

Сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг хэсгийн хороонд нэгтгэх

Санал авах өдрөөс 45-аас доошгүй  хоногийн өмнө
/16 дугаар зүйлийн 4/

1996.5.16-ныг дуустал

18

Сонгуулийн  сурталчилгаа явуулах

Санал авах өдрөөс 24 цагийн өмнө зогсооно
/ 21 дүгээр зүйлийн 2/

1996.6.29-ний
00 цаг хүртэл

19

Нэр дэвшигч сонгогчидтойгоо уулзалт хийх

Санал авахаас 24 цагийн өмнө зогсооно
/31 дүгээр зүйлийн 1/

1996.6.29-ний
7 цаг хүртэл

20

Олон нийтийн санал асуулга явуулах

Санал авах өдрөөс 7 хоногийн өмнө зогсооно
/ 21 дүгээр зүйлийн 2/

1996.6.23-ны өдөр хүртэл

21

Намуудын авсан суудлын тоо, УИХ-ын гишүүдийн нэрийн жагсаалтыг Ерөнхийлөгчид айлтган, нийтэд мэдээлэх

Сонгууль дууссанаас хойш 15 хоногийн дотор
/39 дүгээр зүйлийн 2/

1996.7.15-ны дотор

Энд дарна уу
Бидэнтэй нэгдэх
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • YouTube
  • SlideShare

  • Copyright © 1992-2012 Сонгуулийн Ерөнхий Хороо. All rights reserved.
    Бүх материал болон вэб сайтын дизайны зохиогчийн эрхийг Сонгуулийн Ерөнхий Хороо эзэмших эрхтэй.