Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн бэлтгэл ажлын цаг хугацааны график 1993

ХэвлэхDOC Татаж авах

                                                                  №

Үйл ажиллагааны хэлбэр

Хуульд заасан хугацаа

1993 оны хуанлийн сар, өдөр

1.

Санал хураалт явуулах

УИХ-ын 25 дугаар тогтоол

1993.YI.06

2.

Сонгууль зарлах

Санал хураах өдрөөс 75-аас доошгүй хоногийн өмнө  /9 дүгээр зүйл/

1993.III.23

3.

Сонгуулийн хэсэг байгуулах

Санал хураах өдрөөс 70 хоногийн өмнө
 /10 дугаар зүйлийн 1/

1993.III.28

 

-         онцгой тохиолдолд сонгуулийн хэсэг нэмж байгуулах

Санал хураах өдрөөс 5 хоногийн өмнө
/10 дугаар зүйлийн 1/

1993.YI.01

4.

Сонгуулийн нутаг дэвсгэрийн хороо байгуулах

Санал хураах өдрөөс 65 хоногийн өмнө
/13 дугаар зүйлийн 1/

1993.IY.2

5.

Нутаг дэвсгэрийн салбар хороо байгуулах

Санал хураах өдрөөс 60 хоногийн өмнө
/14 дүгээр зүйлийн 1/

1993.IY.7

6.

Сонгуулийн хэсгийн хороо байгуулах

Санал хураах өдрөөс 55 хоногийн өмнө
 /15 дугаар зүйлийн 1/

1993.IY.12

7.

Нэр дэвшүүлэх ажлыг эхлэх

Сонгууль зарласнаас хойш 7 хоногийн дараа эхэлнэ.
/20 дугаар зүйл/

1993.III.30

8.

Нэр дэвшүүлэх ажлыг дуусгах

Нэр дэвшүүлэлт эхэлснээс хойш 15 хоногийн хугацаанд дуусгана.
/20 дугаар зүйл/

1993.IY.13

9.

Нэр дэвшигчийг бүртгэж, үнэмлэх олгох

Сонгууль зарласнаас хойш 25 хоногийн дотор
/23 дугаар зүйлийн 2/

1993.IY.16

10.

Нэр дэвшигчийг нийтэд мэдээлэх

Бүртгэснээс хойш ажлын 3 өдрийн дотор
 /23 дугаар зүйлийн 4/

1993.IY.20

11.

Сонгогчдын нэрсийн жагсаалтыг сонгуулийн хэсгийн хороонд өгөх

Санал хураах өдрөөс 50 хоногийн өмнө
/17 дугаар зүйлийн 3/

1993.IY.17

12.

Сонгуулийн хэсгийн хороо сонгогчдын нэрсийн жагсаалтыг үйлдэх

Санал хураах өдрөөс 45-аас доошгүй хоногийн өмнө
 /17 дугаар зүйлийн 4/

1993.IY.22

13.

Сонгогчдын нэрсийн жагсаалтыг ил тавьж сонгогчдод танилцуулах

Санал хураах өдрөөс 15-аас доошгүй хоногийн өмнө
/17 дугаар зүйлийн 4/

1993.Y.22

14.

Нам, сонгуульд хамтарсан намууд нэр дэвшигчээ татан гаргаснаа СЕХ-нд мэдэгдэх

Санал хураах өдрөөс 21 хоногийн өмнө
/24 дүгээр зүйлийн 2/

1993.Y.16

15.

Нөхөн нэр дэвшүүлэх

Санал хураах өдрөөс 18 хоногийн өмнө
 /25 дугаар зүйл/

1993.Y.19

16.

Олон нийтийн санал асуулга явуулах, санал асуулгын дүнг нийтлэх

Санал хураах өдрөөс 7 хоногийн өмнө зогсооно.
 /28 дугаар зүйлийн 2/

1993.Y.30

17.

Сонгуулийн сурталчилгаа явуулах /ухуулга, сурталчилгаа, уулзалт/

Санал хураах өдрөөс 24 цагийн өмнө зогсооно. /28 дугаар зүйлийн 2/

1993.YI.05-ны 24.00 цаг хүртэл

18.

Санал авах байр, хугацааг зарлан мэдээлэх

Санал хураах өдөр хүртэл 14 хоногийн турш
 /30 дугаар зүйлийн 1/

1993.Y.24-нөөс

19.

Саналын хуудас хүргүүлэх

Санал хураах өдрөөс 5-аас доошгүй хоногийн өмнө
 /31 дүгээр зүйлийн 1/

1993.YI.01

20.

Сонгуулийн нутаг дэвсгэрийн хороо нутаг дэвсгэрийнхээ хэмжээнд явуулсан санал хураалтын дүнг гаргах

Санал хураалт дууссан өдрөөс хойш 3 хоногийн дотор
/36 дугаар зүйлийн 2/

1993.YI.09-ний дотор

21.

Дүнг Сонгуулийн ерөнхий хороонд мэдэгдэх

Хоёр хоногийн дотор
 /36 дугаар зүйлийн 2/

1993.YI.11-ний дотор

22.

Сонгуулийн ерөнхий хороо анхан шатны сонгуулийн нэгдсэн дүнг Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлнэ

Санал хураалт дууссанаас хойш 30 хоногийн дотор
 /41 дүгээр зүйлийн 1/

1993.YII.6-ны дотор

Энд дарна уу
Бидэнтэй нэгдэх
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • YouTube
  • SlideShare

  • Copyright © 1992-2012 Сонгуулийн Ерөнхий Хороо. All rights reserved.
    Бүх материал болон вэб сайтын дизайны зохиогчийн эрхийг Сонгуулийн Ерөнхий Хороо эзэмших эрхтэй.