Ч.Содномцэрэн: сонгууль, сонгогчид хуулиар хамгаалагдсан

Хэвлэх2017.07.03

Зарим улс төрийн хүчин сонгуулийн байгууллагад нөлөөлөх гэж оролддог байсан бол одоо сонгогчдод нөлөөлөх гэж оролдох боллоо. Энэ бол бүтэхгүй хийгээд явуургүй, хууль бус оролдлого юм. Сонгууль, сонгогчид хуулиар хамгаалагдсанбайгаа гэдгийг Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны дарга Ч.Содномцэрэн өнөөдөр болсон хэвлэлийн бага хурлын үеэр анхааруулж хэллээ.
Мөн тэрээр энэ сарын 7-ны өдөр болох Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн хоёр дахь санал хураалтын бэлтгэл ажил  бүрэн  хангагдаад байна. Сонгуулийн хороод шахуу төлөвлөгөөтэй ажилласан гэдгийг дурьдав.


Өнөөдөр болсон Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны хуралдаанаас Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн хоёр дахь санал хураалтын дүнг хуульд заасны дагуу сонгуулийн төв байгууллагад нэн даруй дамжуулж хүргүүлэх үүргийг бүх аймаг, нийслэлийн дүүргийн сонгуулийн хороодод  өгсөн  гэдгийг Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны дарга Ч.Содномцэрэн  тэмдэглээд Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн  хоёр дахь санал хураалтад сонгогчдыг идэвхтэй оролцохыг уриаллаа.


Хэвлэлийн бага хурлын үеэр мэдээлэл хийсэн Баян-өлгий аймгийн Сонгуулийн хорооны дарга Д. Аманбек  санал хураалтын өдөр зарим хэсгийн санал хураалтын дүн мэдээ хоцорсон явдлыг цаг агаарын хүнд нөхцөл байдал, зарим хэсгийн алслагдсан  байршил, сүлжээ муу ажиллаж байсан зэргээс шалтгаалсан  гэдгийг танилцуулав. Түүнчлэнгар тооллогын  дүн нь  санал тоолох төхөөрөмжөөр хийсэн тооллогын дүн мэдээтэй  нэг ч зөрөөгүй гэдгийг Баян-өлгий аймгийн Сонгуулийн хорооны дарга мэдэгдлээ
Энд дарна уу
 • Сонгуулийн хороодод төсөв хуваарилах, зарцуулах, түүнд хяналт тавих,тайлан гаргах тухай журам
 • Байнгын бус ажиллагаатай сонгуулийн байгууллагад ажиллах ажилтны мэдээллийн сан бүрдүүлэх, сургалт зохион байгуулах, гэрчилгээ олгох журам
 • Маягт, загвар батлах тухай
 • Үнэмлэх, таних тэмдгийн загвар батлах тухай
 • Сонгуулийн штабын ажилтан, менежер, шадар туслагч, ухуулагчийн өдөр тутмын үйл ажиллагааны зардал гаргуулах журам
 • Сонгуулийн хорооны хуралдааны тэмдэглэл хөтлөх журам
 • Сонгуулийн хорооны хуралдааны дэг батлах тухай
 • Гадаадын болон олон улсын байгууллага сонгуулийг ажиглах журам
 • Санал авах байрыг бэлтгэх заавар, саналын хайрцаг, санал өгөх бүхээгийн хэмжээ, загварыг батлах тухай
 • Сонгогчийн саналыг зөөврийн битүүмжилсэн саналын хайрцгаар авах журам
 • Төрийн бус байгууллагаас сонгуулийн хууль тогтоомжийн биелэлтэд хяналт шинжилгээ, ажиглалт хийх, сургалт зохион байгуулах журам
 • Саналын хуудсыг хэвлүүлэх, хадгалах, хүргүүлэх, хамгаалах журам
 • Сонгуулийн баримт бичгийг бүртгэх, цэгцлэх, хүлээлцэх журам
 • Техникийн тооллого хийх журам
 • Сонгогчдын нэрийн жагсаалт үйлдэх, танилцуулах, давхардлыг шалгах, сонгогч, шилжих журам
 • Радио, телевизээр сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх, хяналт тавих журам
 • Сонгуулийн тухай хууль
 • Гадаад улсад байгаа иргэдийн санал авах ажиллагаа
 • Сонгуулийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт
 • Сонгогчдын нэрсийн жагсаалт, сонгогчийн болон иргэний шилжилт хөдөлгөөн
 • Нэр дэвшигчдийн бүртгэл
 • Саналын хуудас
 • Сонгуулийн сурталчилгаа
 • Санал авах байр бэлтгэх
 • Сонгогчдын санал авах, тоолох үйл ажиллагаа
 • Санал тэмдэглэгээний уншилт
 • Хууль тогтоомж зөрчигчдөд хүлээлгэх хариуцлага, өргөдөл, гомдол маргаан хянан шийдвэрлэх харъяалал
 • Сонгуулийн автоматжуулсан систем
 • Сонгуулийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт
 • Сонгуулийн хороодод төсөв хуваарилах, зарцуулах, түүнд хяналт тавих, тайлан гаргах тухай журам
 • Сонгуулийн сурталчилгаа
 • Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн саналын хуудас, түүнийг хэвлүүлэх, хадгалах, хүргүүлэх, хамгаалах журам
 • Хууль тогтоомж зөрчигчдөд хүлээлгэх хариуцлага, өргөдөл, гомдол маргаан хянан шийдвэрлэх харъяалал
 • Сонгогчдод мэдээлэл хүргэх, санал авах байр бэлтгэх
 • Сонгогчдын санал авах, тоолох үйл ажиллагаа сонгуулийн баримт бичиг хүлээлгэн өгөх • Copyright © 1992-2012 Сонгуулийн Ерөнхий Хороо. All rights reserved.
  Бүх материал болон вэб сайтын дизайны зохиогчийн эрхийг Сонгуулийн Ерөнхий Хороо эзэмших эрхтэй.