Сонгууль зохион байгуулж буй танай арга туршлага маш чухал гэв

Хэвлэх2017.06.22

Монгол Улсын Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны дарга Ч.Содномцэрэн Ерөнхийлөгчийн сонгуулийг ажиглахаар манай оронд хүрэлцэн ирсэн Бүгд Найрамдах Киргиз Улсын Сонгууль болон ард нийтийн санал асуулгын төв комиссын гишүүн Кайрат М.Осмоналиев, Акылбек Ж.Эшимов нарыг өнөөдөр хүлээн авч уулзав.Уулзалтын үеэр хоёр тал сонгуулийн байгууллагынхаа бүтэц, зохион байгуулалт, сонгууль зохион байгуулж буй эрх орчин зэрэг асуудлаар харилцан мэдээлэл хийлээ. Киргиз Улсын  Сонгууль болон ард нийтийн санал асуулгын төв комиссын бүтэц, бүрэлдэхүүн нь өнгөрсөн онд шинэчлэгдэн өөрчлөгджээ.


  Мөн онд парламентын болон орон нутгийн сонгууль болж, бүх нийтийн санал асуулга явагдсан байна. Тэдгээрт сонгуулийн автоматжуулсан системийг ашигласан нь ажиглагчдаас өндөр үнэлгээ авсан гэж  Киргизийн сонгуулийн байгууллагын төлөөлөгчид тэмдэглэв. 


Киргиз Улс БНСУ-ын санал тоолох автомат төхөөрөмж хэрэглэхийн сацуу гараар хяналтын тооллого хийдэг ажээ. Сонгуулийн хууль эрх зүйн орчны хувьд түүнийг үргэлж боловсронгуй болгох ажил явагдаж байгаа бөгөөд тус улс өмнө нь  сонгуулийн нэгдсэннэг хуультай байсан бол одоо сонгуулийн хуулийг төрлөөр тус тусад нь болгож боловсронгуй болгосон гэнэ.Тэдгээрт  сонгогчдын нэрийн жагсаалттай холбоотой асуудлыг нарийн зохицуулсанаас гадна  Ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшигчид барьцаа төлдөг, эх хэлний мэдлэгийн түвшинг харгалздаг зэрэг шалгуурыг тогтоож өгсөн байна.
Энэ оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр Киргиз Улсад Ерөнхийлөгчийн сонгууль болно.Тиймээс  Монгол Улсын  Ерөнхийлөгчийн сонгууль зохион байгуулж буй арга туршлага бидэнд маш чухал гэдгийг  Киргиз Улсын Сонгуулийн байгууллагын төлөөлөгчид онцоллоо.


Киргиз Улс сонгуульдаа хэрэглэж буй сонгуулийн автоматжуулсан систем нь манайхтай адил бөгөөд түүнийг хэрэгжүүлэхийн өмнө энэ талын монголын туршлагыг  удаа дараа ирж судалж байсан.Энд дарна уу
 • Сонгуулийн хороодод төсөв хуваарилах, зарцуулах, түүнд хяналт тавих,тайлан гаргах тухай журам
 • Байнгын бус ажиллагаатай сонгуулийн байгууллагад ажиллах ажилтны мэдээллийн сан бүрдүүлэх, сургалт зохион байгуулах, гэрчилгээ олгох журам
 • Маягт, загвар батлах тухай
 • Үнэмлэх, таних тэмдгийн загвар батлах тухай
 • Сонгуулийн штабын ажилтан, менежер, шадар туслагч, ухуулагчийн өдөр тутмын үйл ажиллагааны зардал гаргуулах журам
 • Сонгуулийн хорооны хуралдааны тэмдэглэл хөтлөх журам
 • Сонгуулийн хорооны хуралдааны дэг батлах тухай
 • Гадаадын болон олон улсын байгууллага сонгуулийг ажиглах журам
 • Санал авах байрыг бэлтгэх заавар, саналын хайрцаг, санал өгөх бүхээгийн хэмжээ, загварыг батлах тухай
 • Сонгогчийн саналыг зөөврийн битүүмжилсэн саналын хайрцгаар авах журам
 • Төрийн бус байгууллагаас сонгуулийн хууль тогтоомжийн биелэлтэд хяналт шинжилгээ, ажиглалт хийх, сургалт зохион байгуулах журам
 • Саналын хуудсыг хэвлүүлэх, хадгалах, хүргүүлэх, хамгаалах журам
 • Сонгуулийн баримт бичгийг бүртгэх, цэгцлэх, хүлээлцэх журам
 • Техникийн тооллого хийх журам
 • Сонгогчдын нэрийн жагсаалт үйлдэх, танилцуулах, давхардлыг шалгах, сонгогч, шилжих журам
 • Радио, телевизээр сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх, хяналт тавих журам
 • Сонгуулийн тухай хууль
 • Гадаад улсад байгаа иргэдийн санал авах ажиллагаа
 • Сонгуулийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт
 • Сонгогчдын нэрсийн жагсаалт, сонгогчийн болон иргэний шилжилт хөдөлгөөн
 • Нэр дэвшигчдийн бүртгэл
 • Саналын хуудас
 • Сонгуулийн сурталчилгаа
 • Санал авах байр бэлтгэх
 • Сонгогчдын санал авах, тоолох үйл ажиллагаа
 • Санал тэмдэглэгээний уншилт
 • Хууль тогтоомж зөрчигчдөд хүлээлгэх хариуцлага, өргөдөл, гомдол маргаан хянан шийдвэрлэх харъяалал
 • Сонгуулийн автоматжуулсан систем
 • Сонгуулийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт
 • Сонгуулийн хороодод төсөв хуваарилах, зарцуулах, түүнд хяналт тавих, тайлан гаргах тухай журам
 • Сонгуулийн сурталчилгаа
 • Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн саналын хуудас, түүнийг хэвлүүлэх, хадгалах, хүргүүлэх, хамгаалах журам
 • Хууль тогтоомж зөрчигчдөд хүлээлгэх хариуцлага, өргөдөл, гомдол маргаан хянан шийдвэрлэх харъяалал
 • Сонгогчдод мэдээлэл хүргэх, санал авах байр бэлтгэх
 • Сонгогчдын санал авах, тоолох үйл ажиллагаа сонгуулийн баримт бичиг хүлээлгэн өгөх • Copyright © 1992-2012 Сонгуулийн Ерөнхий Хороо. All rights reserved.
  Бүх материал болон вэб сайтын дизайны зохиогчийн эрхийг Сонгуулийн Ерөнхий Хороо эзэмших эрхтэй.