МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН 2017 ОНЫ СОНГУУЛЬД САНАЛАА ӨГӨХӨӨР БҮРТГЭГДСЭН СОНГОГЧДЫН ТОО

Хэвлэх

Дипломат төлөөлөгчийн газар

ОӨУБЕГ-аас ирүүлсэн СНЖ-д бүртгэгдсэн сонгогчийн тоо

1

Астана ЭСЯ

26

2

Анкара ЭСЯ

24

3

Бангкок ЭСЯ

27

4

Берлин ЭСЯ

130

5

Брюссель ЭСЯ

63

6

Будапешт ЭСЯ

207

7

Бээжин ЭСЯ

179

8

Варшав ЭСЯ

150

9

Вашингтон ЭСЯ

977

10

Вена ЭСЯ

189

11

Вьентьян ЭСЯ

17

12

Гавана ЭСЯ

20

13

Дели ЭСЯ

38

14

Каир ЭСЯ

27

15

Канберра ЭСЯ

121

16

Лондон ЭСЯ

140

17

Москва ЭСЯ

313

18

Оттава ЭСЯ

34

19

Парис ЭСЯ

87

20

Пёньян ЭСЯ

12

21

Прага ЭСЯ

245

22

Софи ЭСЯ

26

23

Сөүл ЭСЯ

1577

24

Сингапур ЭСЯ

49

25

Токио ЭСЯ

106

26

Ханой ЭСЯ

37

27

Женев БТГ

164

28

Нью-Йорк БТГ

66

29

Хөх хот ЕКГ

486

30

Эрээн КГ

297

31

Улаан-Үд ЕКГ

89

32

Эрхүү ЕКГ

186

33

Кызыл ЕКГ

29

34

Стокольм ЭСЯ

176

35

Кувейт ЭСЯ

8

36

Осака ЕКГ

136

37

Сан-Франциско ЕКГ

171

38

Ром ЭСЯ

32

39

Хонгконг ЕКГ

38

40

Жакарта ЭСЯ

11

41

Бишкек ЕКГ

12

42

Пусан КГ

271

43

Истанбул ЕКГ

183

44

Хайлаар КГ

26

45

Бразил ЭСЯ

9

Дүн

7211


Энд дарна уу
 • Сонгуулийн хороодод төсөв хуваарилах, зарцуулах, түүнд хяналт тавих,тайлан гаргах тухай журам
 • Байнгын бус ажиллагаатай сонгуулийн байгууллагад ажиллах ажилтны мэдээллийн сан бүрдүүлэх, сургалт зохион байгуулах, гэрчилгээ олгох журам
 • Маягт, загвар батлах тухай
 • Үнэмлэх, таних тэмдгийн загвар батлах тухай
 • Сонгуулийн штабын ажилтан, менежер, шадар туслагч, ухуулагчийн өдөр тутмын үйл ажиллагааны зардал гаргуулах журам
 • Сонгуулийн хорооны хуралдааны тэмдэглэл хөтлөх журам
 • Сонгуулийн хорооны хуралдааны дэг батлах тухай
 • Гадаадын болон олон улсын байгууллага сонгуулийг ажиглах журам
 • Санал авах байрыг бэлтгэх заавар, саналын хайрцаг, санал өгөх бүхээгийн хэмжээ, загварыг батлах тухай
 • Сонгогчийн саналыг зөөврийн битүүмжилсэн саналын хайрцгаар авах журам
 • Төрийн бус байгууллагаас сонгуулийн хууль тогтоомжийн биелэлтэд хяналт шинжилгээ, ажиглалт хийх, сургалт зохион байгуулах журам
 • Саналын хуудсыг хэвлүүлэх, хадгалах, хүргүүлэх, хамгаалах журам
 • Сонгуулийн баримт бичгийг бүртгэх, цэгцлэх, хүлээлцэх журам
 • Техникийн тооллого хийх журам
 • Сонгогчдын нэрийн жагсаалт үйлдэх, танилцуулах, давхардлыг шалгах, сонгогч, шилжих журам
 • Радио, телевизээр сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх, хяналт тавих журам
 • Сонгуулийн тухай хууль
 • Гадаад улсад байгаа иргэдийн санал авах ажиллагаа
 • Сонгуулийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт
 • Сонгогчдын нэрсийн жагсаалт, сонгогчийн болон иргэний шилжилт хөдөлгөөн
 • Нэр дэвшигчдийн бүртгэл
 • Саналын хуудас
 • Сонгуулийн сурталчилгаа
 • Санал авах байр бэлтгэх
 • Сонгогчдын санал авах, тоолох үйл ажиллагаа
 • Санал тэмдэглэгээний уншилт
 • Хууль тогтоомж зөрчигчдөд хүлээлгэх хариуцлага, өргөдөл, гомдол маргаан хянан шийдвэрлэх харъяалал
 • Сонгуулийн автоматжуулсан систем
 • Сонгуулийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт
 • Сонгуулийн хороодод төсөв хуваарилах, зарцуулах, түүнд хяналт тавих, тайлан гаргах тухай журам
 • Сонгуулийн сурталчилгаа
 • Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн саналын хуудас, түүнийг хэвлүүлэх, хадгалах, хүргүүлэх, хамгаалах журам
 • Хууль тогтоомж зөрчигчдөд хүлээлгэх хариуцлага, өргөдөл, гомдол маргаан хянан шийдвэрлэх харъяалал
 • Сонгогчдод мэдээлэл хүргэх, санал авах байр бэлтгэх
 • Сонгогчдын санал авах, тоолох үйл ажиллагаа сонгуулийн баримт бичиг хүлээлгэн өгөх • Copyright © 1992-2012 Сонгуулийн Ерөнхий Хороо. All rights reserved.
  Бүх материал болон вэб сайтын дизайны зохиогчийн эрхийг Сонгуулийн Ерөнхий Хороо эзэмших эрхтэй.