МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН 2017 ОНЫ ЭЭЛЖИТ СОНГУУЛЬД НЭР ДЭВШИГЧИЙН БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ

ХэвлэхDOC Татаж авах

Нэр дэвшүүлсэн нам, хамтарсан намуудын сонгуульд төлөөлөх байгууллага нь нэр дэвшүүлэх ажиллагааны талаарх хуульд заасан хугацаа дууссан өдрөөс хойш 5 хоногт багтаан дараах баримт бичгийг сонгуулийн төв байгууллагад ирүүлнэ.

(Сонгуулийн тухай хуулийн 142 дугаар зүйлийн 142.1 дэх хэсэг)

2017.5.11-ний дотор

1. Нэр дэвшүүлсэн тухай хуралдааны шийдвэр, тэмдэглэл

2. Нэр дэвшигчийн бичгээр өгсөн зөвшөөрөл

3. Нэр дэвшигчийн хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг /маягт татах/

4. Өр төлбөргүй болох тухай нэр дэвшигчийн мэдүүлэг /маягт татах/

5. Өр төлбөргүй болох тухайн нэр дэвшигчийн талаарх татварын болон шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын тодорхойлолт /дэлгэрэнгүй мэдээлэл/

6. Төрийн жинхэнэ албан хаагч байсан хүний тухайд ажил, албан тушаалаасаа чөлөөлөгдөх тухай хүсэлт, түүнчлэн ажил албан тушаалаас чөлөөлөх тухай шийдвэрийн тус тус нотариатаар батлуулсан хуулбар;

7. Нэр дэвшигчийн намтар /маягт татах/

8. Сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр /дэлгэрэнгүй мэдээлэл/

9. Төрсний гэрчилгээ /хэрэв төрсний гэрчилгээ байхгүй бол Монгол Улсын уугуул иргэн болохыг нотолсон архивын лавлагаа/ /дэлгэрэнгүй мэдээлэл/

10. Сүүлийн таваас доошгүй жил эх орондоо байнга оршин суусан тухай хилийн албаны тодорхойлолт /дэлгэрэнгүй мэдээлэл/

11. Нэр дэвшигчийн эцэг, эхийг нь Монгол Улсын харьяат болохыг нотлох иргэний үнэмлэх, түүнтэй адилтгах баримт бичиг /дэлгэрэнгүй мэдээлэл/

12. Нэр дэвшигчийн эрүүл мэндийн талаарх эмнэлгийн дүгнэлт /дэлгэрэнгүй мэдээлэл/

13. Ерөнхийлөгчид нэр дэвшүүлэх нам /хамтарсан нам/-ын дотоодод мөрдөх журам

14. Нэр дэвшүүлсэн нам, хамтарсан намуудын дүрэм

15. Нэр дэвшигчийн цээж зураг 4х6 /2 ш/

Энд дарна уу
Бидэнтэй нэгдэх
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • YouTube
  • SlideShare

  • Copyright © 1992-2012 Сонгуулийн Ерөнхий Хороо. All rights reserved.
    Бүх материал болон вэб сайтын дизайны зохиогчийн эрхийг Сонгуулийн Ерөнхий Хороо эзэмших эрхтэй.