Сонгуулийн Ерөнхий Хороо хуралдлаа

Хэвлэх2016.12.21

Сонгуулийн Ерөнхий Хороо 2016 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдөр хуралдаж Сонгуулийн Ерөнхий Хорооноос 2016 онд хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайланг хэлэлцэж, 2017 онд хийж гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөөг баталлаа. Мөн хуралдаанаар сонгуулийн хууль тогтоомжид Сонгуулийн Ерөнхий Хорооноос өгөх саналын талаар ярилцсан байна.

 

 


САНАЛ АВАХ ӨДӨР
ХҮРТЭЛ

ҮЛДЛЭЭ

Энд дарна уу
 • Сонгуулийн тухай хууль
 • Гадаад улсад байгаа иргэдийн санал авах ажиллагаа
 • Сонгуулийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт
 • Сонгогчдын нэрсийн жагсаалт, сонгогчийн болон иргэний шилжилт хөдөлгөөн
 • Нэр дэвшигчдийн бүртгэл
 • Саналын хуудас
 • Сонгуулийн сурталчилгаа
 • Санал авах байр бэлтгэх
 • Сонгогчдын санал авах, тоолох үйл ажиллагаа
 • Санал тэмдэглэгээний уншилт
 • Хууль тогтоомж зөрчигчдөд хүлээлгэх хариуцлага, өргөдөл, гомдол маргаан хянан шийдвэрлэх харъяалал
 • Сонгуулийн автоматжуулсан систем


 • Энд дарна уу


  Энд дарна уу  Copyright © 1992-2012 Сонгуулийн Ерөнхий Хороо. All rights reserved.
  Бүх материал болон вэб сайтын дизайны зохиогчийн эрхийг Сонгуулийн Ерөнхий Хороо эзэмших эрхтэй.