Цэцийн шийдвэрийг УИХ маш яаралтай авч хэлэлцэх хэрэгтэй

Хэвлэх
-Үндсэн хуулийн Цэцийн дунд суудлын хуралдаанаас Сонгуулийн тухай хуулийн зарим заалт Үндсэн хууль зөрчсөн гэдэг шийдвэр гарлаа. Цаг хугацаа их давчуу байхад сонгуулийн бэлтгэл, зохион байгуулалтад хүндрэл гарах уу?


Сонгуулийн тухай хуулийн хувь тэнцүүлсэн тогтолцоотой холбоотой зарим заалтыг хүчингүй болгосон тухай Үндсэн хуулийн цэцийн шийдвэр гарсан нь сонгуулийн зохион байгуулалттай холбоотой зарим ажлуудыг зогсооход хүргэж байна.


-Цэцийн энэ шийдвэрээс болоод сонгуулийн ямар ажил саатаж зогсоход хүрээд байна вэ?


Хувь тэнцүүлсэн тогтолцоотой холбоотой зохион байгууллатын бүх ажил зогсоно гэж ойлгож болно. Тухайлбал хувь тэнцүүлсэн тогтолцоогоор гадаад улсад байгаа сонгогчийн санал авах зохион байгуулалтын ажлуудыг өнөөдрөөс түр зогсоож байна. Гадаад улсад байгаа сонгогчдын саналыг авах төв комисс, дипломат төлөөлөгчдийн газар байрлаж байгаа салбар комиссын үйл ажиллагааг УИХ-аас шийдвэр гарах хүртэл хугацаанд зогсоохоо мэдэгдээд байна.


-Цэцийн шийдвэртэй холбоотой өөр ямар хүндрэл гарах вэ?


Сонгуулийн тухай хуульд зааснаар энэ долоо хоногт нам, эвсэлүүд сонгуульд оролцох хүсэлтээ Сонгуулийн Ерөнхий Хороонд ирүүлэх ёстой. Ирэх долоо хоногоос нэр дэвшүүлэх ажил эхэлнэ. Нам, эвсэл нэр дэвшүүлэхээс өмнө цэцийн шийдвэрийг УИХ хэлэлцэж нэг тийш нь болгох хэрэгтэй. Хэрэв УИХ даруйхан шийдэхгүй бол тодорхойгүй байдал үүсч нэр дэвшүүлэх ажиллагаа хуулийн хугацаанд явагдаж чадахгүйд хүрнэ.


-Энэ тодорхойгүй байдлаас гарах ямар гарц байна вэ?


УИХ нь цэцийн шийдвэрийг маш яаралтай авч хэлэлцэх хэрэгтэй. Энэ долоо хоногтоо багтаагаад УИХ шийдвэрээ гаргавал сонгуулийн зохион байгуулалтад цаашдаа нэг их хүндрэл гарахгүй.


-Хэрэв Цэцийн шийдвэрийг УИХ хүлээгээд авчихвал саналын хуудас, техник хэрэгсэл дээр хүндрэл гарах уу?


Саналын хуудас, техник хэрэгслийн хувьд ямар нэг хүндрэл гарахгүй. Харин хууль, тогтоол, журам, зааварт өөрчлөлт оруулах ажил гарна.          

                     

-Тухайлбал ямар өөрчлөлт оруулах вэ?


Сонгуулийн тухай хуульд гэхэд л хувь тэнцүүлсэн тогтолцоотой холбоотой зүйл заалтуудад өөрчлөлт орно. Мөн хууль хэрэгжүүлэхтэй холбоотой журам, заавар, маягтуудад өөрчлөлт орно.


Энд дарна уу
 • Сонгуулийн хороодод төсөв хуваарилах, зарцуулах, түүнд хяналт тавих,тайлан гаргах тухай журам
 • Байнгын бус ажиллагаатай сонгуулийн байгууллагад ажиллах ажилтны мэдээллийн сан бүрдүүлэх, сургалт зохион байгуулах, гэрчилгээ олгох журам
 • Маягт, загвар батлах тухай
 • Үнэмлэх, таних тэмдгийн загвар батлах тухай
 • Сонгуулийн штабын ажилтан, менежер, шадар туслагч, ухуулагчийн өдөр тутмын үйл ажиллагааны зардал гаргуулах журам
 • Сонгуулийн хорооны хуралдааны тэмдэглэл хөтлөх журам
 • Сонгуулийн хорооны хуралдааны дэг батлах тухай
 • Гадаадын болон олон улсын байгууллага сонгуулийг ажиглах журам
 • Санал авах байрыг бэлтгэх заавар, саналын хайрцаг, санал өгөх бүхээгийн хэмжээ, загварыг батлах тухай
 • Сонгогчийн саналыг зөөврийн битүүмжилсэн саналын хайрцгаар авах журам
 • Төрийн бус байгууллагаас сонгуулийн хууль тогтоомжийн биелэлтэд хяналт шинжилгээ, ажиглалт хийх, сургалт зохион байгуулах журам
 • Саналын хуудсыг хэвлүүлэх, хадгалах, хүргүүлэх, хамгаалах журам
 • Сонгуулийн баримт бичгийг бүртгэх, цэгцлэх, хүлээлцэх журам
 • Техникийн тооллого хийх журам
 • Сонгогчдын нэрийн жагсаалт үйлдэх, танилцуулах, давхардлыг шалгах, сонгогч, шилжих журам
 • Радио, телевизээр сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх, хяналт тавих журам
 • Сонгуулийн тухай хууль
 • Гадаад улсад байгаа иргэдийн санал авах ажиллагаа
 • Сонгуулийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт
 • Сонгогчдын нэрсийн жагсаалт, сонгогчийн болон иргэний шилжилт хөдөлгөөн
 • Нэр дэвшигчдийн бүртгэл
 • Саналын хуудас
 • Сонгуулийн сурталчилгаа
 • Санал авах байр бэлтгэх
 • Сонгогчдын санал авах, тоолох үйл ажиллагаа
 • Санал тэмдэглэгээний уншилт
 • Хууль тогтоомж зөрчигчдөд хүлээлгэх хариуцлага, өргөдөл, гомдол маргаан хянан шийдвэрлэх харъяалал
 • Сонгуулийн автоматжуулсан систем
 • Сонгуулийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт
 • Сонгуулийн хороодод төсөв хуваарилах, зарцуулах, түүнд хяналт тавих, тайлан гаргах тухай журам
 • Сонгуулийн сурталчилгаа
 • Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн саналын хуудас, түүнийг хэвлүүлэх, хадгалах, хүргүүлэх, хамгаалах журам
 • Хууль тогтоомж зөрчигчдөд хүлээлгэх хариуцлага, өргөдөл, гомдол маргаан хянан шийдвэрлэх харъяалал
 • Сонгогчдод мэдээлэл хүргэх, санал авах байр бэлтгэх
 • Сонгогчдын санал авах, тоолох үйл ажиллагаа сонгуулийн баримт бичиг хүлээлгэн өгөх • Copyright © 1992-2012 Сонгуулийн Ерөнхий Хороо. All rights reserved.
  Бүх материал болон вэб сайтын дизайны зохиогчийн эрхийг Сонгуулийн Ерөнхий Хороо эзэмших эрхтэй.