Холбоо барих албан тушаалтан, утасны дугаар

Хэвлэх2015.07.10
Ажлын албаны дарга бөгөөд төсвийн шууд захирагч Д.Баяндүүрэн 263984
Мэдээллийн технологийн төвийн захирал Ж.Эрдэнэбат 262125
СЕХ - ны ерөнхий нягтлан бодогч Ж.Оюунгэрэл 263386
Мэдээллийн технологийн төвийн нягтлан бодогч Ш.Нэмэхжаргал 262118


САНАЛ АВАХ ӨДӨР
ХҮРТЭЛ

ҮЛДЛЭЭ


Энд дарна уу


Энд дарна ууCopyright © 1992-2012 Сонгуулийн Ерөнхий Хороо. All rights reserved.
Бүх материал болон вэб сайтын дизайны зохиогчийн эрхийг Сонгуулийн Ерөнхий Хороо эзэмших эрхтэй.