Саналаа ирүүлнэ үү.

Таны нэр


Таны И-мэйл хаяг


Таны утасны дугаар


Агуулга

Сонгуулийн Ерөнхий Хороо Сонгуулийн нэгдсэн хуулийн төсөлд иргэд, холбогдох байгууллагын саналыг тусгах зорилгоор санал авахаар ажиллаж байна.
        

УИХ-ын даргын 2013 оны 26 дугаар захирамжаар Монгол Улсын Сонгуулийн нэгдсэн хуулийн төсөл боловсруулах Ажлын хэсэг байгуулагдан ажиллаж байгаа билээ.


Сонгуулийн Ерөнхий Хорооноос Сонгуулийн нэгдсэн хуулийн төсөлд тусгах саналаа боловсруулан Монгол Улсын Их Хурлын дарга З.Энхболд болон Монгол Улсын Их Хурлын Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны дарга А.Бакей, Сонгуулийн нэгдсэн хуулийн төсөл боловсруулах Ажлын хэсгийн ахлагч Р.Бурмаа нарт хүргүүлсэн.


Сонгуулийн нэгдсэн хуулийн төсөлд тусгуулахаар УИХ-д хүргүүлсэн саналтай энд дарж танилцаж саналаа өгөхийг хүсье.


СОНГУУЛИЙН НЭГДСЭН ХУУЛИЙН ТӨСӨЛД ӨГӨХ САНАЛЫН ТОМЪЁОЛОЛ 

СОНГУУЛИЙН НЭГДСЭН ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХАД АНХААРАХ ЗАРИМ САНАЛ
    
Д/д Албан тушаал Ажлын утас Факс
Сонгуулийн Ерөнхий Хороо
1 Хорооны дарга 263383  
2 Нарийн бичгийн дарга 260067  
3 Ажлын албаны дарга 263984  
Хууль, Эрх зүйн хэлтэс
4 Дарга 262127  
5 Ахлах референт  
6 Ахлах шинжээч  
Мэдээлэл, судалгаа, арга зүйн хэлтэс
7 Дарга 263602  
8 Ахлах референт 261453  
9 Референт 264315  
10 Ахлах шинжээч 263602  
Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс
11 Дарга 260975, 321453 326975
12 Ахлах референт 264896  
13 Ахлах шинжээч 263386  
14 Шинжээч 261736  
Мэдээлэл технологийн төв
15 Захирал 262125  
16 Захирлын туслах 262119  
17 Нягтлан бодогч 262118  
Инженерүүд
18 Ахлах инженер 262116  
19 Инженер 262117  
20 Инженер 62262117  
21 Инженер 62262118  
22 Инженер 62262116  
23 Инженер 262115  
24 Инженер 62262115  
САНАЛ АВАХ ӨДӨР
ХҮРТЭЛ

ҮЛДЛЭЭ


Энд дарна уу


Энд дарна ууCopyright © 1992-2012 Сонгуулийн Ерөнхий Хороо. All rights reserved.
Бүх материал болон вэб сайтын дизайны зохиогчийн эрхийг Сонгуулийн Ерөнхий Хороо эзэмших эрхтэй.